Uusi rikosasioiden nopea käsittely käyttöön syyttäjälaitoksessa

11.1.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Tarkoituksena on pienillä syyttäjäresursseilla hoitaa suuri määrä nopeasti käsiteltäviä rikosasioita keskittämällä ne tietyille syyttäjille.

Syyttäjälaitos
organisoidaan siten, että se toimii 1.9.2018 alkaen yhtenä virastona.
Osana uudistusta syyttäjälaitos ottaa käyttöön uuden erityisen
rikosasioiden nopean käsittelyn. Uudessa menettelyssä tarkoituksena on,
että pienillä syyttäjäresursseilla hoidetaan suuri määrä nopeasti
käsiteltäviä rikosasioita keskittämällä ne tietyille syyttäjille.

Syyttäjälaitoksen organisaatiouudistuksessa kehitetään rikosasioiden
käsittelyä. Nopeassa käsittelyssä osa syyttäjistä hoitaa keskitetysti
sellaisia rikosasioita, joiden ratkaiseminen ei vaadi syyttäjiltä
mainittavaa oikeudellista pohdintaa eikä muitakaan asian ratkaisemista
viivyttäviä toimia. Tällaisia asioita ovat tyypillisesti
tutkinnanjohtajien tekemät esitutkinnan rajoittamisesitykset
tavanomaisissa rikosasioissa, kirjalliseen menettelyyn soveltuvat
rikosasiat sekä muut yksinkertaiset ja selvät rikosasiat.

Rikosasioiden
nopeassa käsittelyssä syyttäjillä on enintään kaksi viikkoa aikaa
hoitaa asia. Syyttäjät työskentelevät tehtävässä päätoimisesti tietyn
toimikauden ajan, yleisimmin 1–2 vuotta.

Nopeassa käsittelyssä
hyödynnetään sähköisiä työmenetelmiä ja -järjestelmiä sekä tehdään
tiivistä yhteistyötä erityisesti esitutkintaviranomaisten ja
tuomioistuinten kanssa.

Päätavoitteina tehostaa toimintaa ja yhtenäistää ratkaisukäytäntöä

Nopean käsittelyn tavoitteena on

– vapauttaa muiden syyttäjien työaikaa vaativampiin syyttäjäntehtäviin


lisätä ratkaisujen valtakunnallista yhdenmukaisuutta ja laatua nopeasti
käsiteltävissä asioissa, mikä parantaa kansalaisten yhdenmukaista
kohtelua ja oikeusturvaa

– varmistaa syyttäjien työtaakan aiempaa tasapuolisempi jakautuminen valtakunnallisesti.

Syyttäjät
valitaan ja syyttäjien lukumäärä päätetään syyttäjäalueilla. Lisäksi
alueilla ratkaistaan, mihin toimipaikkoihin syyttäjät sijoittuvat ja
kuinka pitkä heidän toimikautensa on. Alueet vastaavat myös yhteistyöstä
paikallisten viranomaisten kanssa.

Nopean käsittelyn syyttäjiä
sijoitetaan uuteen organisaatioon jokaiselle Manner-Suomen
syyttäjäalueelle (Pohjois-, Itä-, Länsi- ja Etelä-Suomi). Nopea
käsittely toteutetaan tulevilla syyttäjäalueilla edellä mainittujen
linjausten mukaisesti. Ahvenanmaalla nopea käsittely otetaan käyttöön
soveltuvin osin.

Nopea käsittely täysimääräisesti käytössä jo Pohjois-Suomessa

Rikosasioiden
nopea käsittely käynnistettiin vuoden 2018 alusta nykyisten Oulun ja
Lapin syyttäjänvirastojen alueilla (tuleva Pohjois-Suomen syyttäjäalue).
Muilla alueilla menettely on tässä vaiheessa joko osittain käytössä tai
käynnistysvaiheessa. Nopea käsittely aloitetaan täysimääräisesti
kaikilla tulevilla syyttäjäalueilla viimeistään 1.9.2018.

Valtakunnansyyttäjänvirasto koordinoi rikosasioiden nopeaa käsittelyä valtakunnallisesti.

Uusi rikosasioiden nopea käsittely käyttöön syyttäjälaitoksessa


Liitetiedostot

»Apulaisvaltakunnansyyttäjän päätös: Syyteasioiden nopean käsittelyn menettely syyttäjälaitoksessa 

Linkit

»
Tietoa syyttäjälaitoksen organisaatiouudistuksesta

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments