Ulkomaisen yhtiön tytäryhtiön siirtohinnoittelu oikaistiin

10.1.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Helsingin HAO:

Elinkeinotulon verotus – Siirtohinnoittelu – Konserni – Toiminnan tappiollisuus – Uudelleenluonnehdinta

Hallinto-oikeus katsoi, että
konsernissa sovellettu siirtohinnoittelumalli ei ollut johtanut
markkinaehtoiseen lopputulokseen yhtiön osalta. Kun otettiin huomioon
yhtiön pitkään jatkunut tappiollisuus, yhtiön
toiminnot/riskit/varallisuus, konsernin käyttämä siirtohinnoittelumalli,
tappioiden rahoittaminen/kattaminen konsernin sisäisellä rahoituksella
sekä konserniyhtiöiden ja vertailukelpoisten yhtiöiden kannattavuutta
koskevat selvitykset, kokonaisuutena arvioiden riippumaton
myyntitoimintaa harjoittava yhtiö ei yhtiön tilanteessa olisi suostunut
jatkamaan tappiollista toimintaa. Yhtiön verotettava tulo oli siten
jäänyt pienemmäksi kuin se olisi ollut tilanteessa, jossa liiketoimia
olisi suoritettu ainoastaan riippumattomien yhtiöiden välillä. Perusteet
verotusmenettelystä annetun lain 31 §:n 1 momentin mukaisille
siirtohinnoitteluoikaisuille olivat siten olleet olemassa.
Hallinto-oikeus hylkäsi yhtiön valituksen.

Verovuodet 2007–2010.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments