Työtuomioistuimen presidentiksi Pekka Pärnänen

25.1.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hallitus esitti tänään, että työtuomioistuimen presidentiksi nimitetään hovioikeudenlaamanni Pekka Pärnänen

Hallitus esitti tänään,
että työtuomioistuimen presidentiksi nimitetään hovioikeudenlaamanni
Pekka Pärnänen 1.3.2018 lukien 28.2.2025 päättyväksi määräajaksi.
Tasavallan presidentin on tarkoitus päättää nimityksestä tiistaina
30.1.2018.

Pärnänen on Itä-Suomen hovioikeuden
hovioikeudenlaamanni. Hän toimii määräaikaisena laamannina
Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa. Pärnänen on toiminut aikaisemmin
osastonjohtajana, hovioikeudenneuvoksena ja viskaalina hovioikeudessa,
oikeusneuvosmiehenä ja sihteerinä raastuvanoikeudessa, käräjätuomarina
eri käräjäoikeuksissa sekä työtuomioistuinneuvoksena
työtuomioistuimessa.

Lisäksi hän on toiminut
erityisasiantuntijana ja hallitusneuvoksena oikeusministeriössä.
Pärnänen on ollut myös työtuomioistuimen asiantuntijajäsenen
varajäsenenä.

Hän on työneuvoston puheenjohtaja, Suomen Asianajajaliiton valvontalautakunnan jäsen ja tuomarinvalintalautakunnan jäsen.

Työtuomioistuimen presidentin virka tuli auki presidentti Jorma Saloheimon eläkkeelle siirtymisen johdosta.

Työtuomioistuin
ratkaisee erityistuomioistuimena työ- ja virkaehtosopimusriitoja.
Työtuomioistuin toimii lisäksi muutoksenhakutuomioistuimena
työehtosopimusten yleissitovuuden vahvistamista koskevissa asioissa.
Työtuomioistuimessa saa hakea muutosta myös eräisiin työneuvoston
poikkeuslupa-asioissa antamiin ratkaisuihin. Lisäksi työtuomioistuin voi
antaa lausuntoja muille tuomioistuimille. Työtuomioistuimessa on
presidentin lisäksi työtuomioistuinneuvos, neljä sihteeriä sekä
neljätoista sivutoimista jäsentä varajäsenineen. Muuta henkilöstöä on
noin neljä henkilöä.

Työtuomioistuimen presidentiksi Pekka Pärnänen

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments