Työnantajalla velvollisuus ottaa vastaan osittainen työsuoritus työtaistelutoimenpiteen aikana

25.1.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

THO:2018:1

Työsopimus – Työstä kieltäytyminen – Työnjohto-oikeus – Työsuorituksen estyminen – Työpalkka – Syrjintä
Perustuslaki – Yhdistymisvapaus – Omaisuuden suoja – Elinkeinon harjoittamisen vapaus
Yhdenvertaisuuslaki – Hyvitys

Asiassa on ratkaistavana se, oliko
työnantaja saanut kieltäytyä ottamasta vastaan työntekijän osittaista
työsuoritusta, kun työntekijä oli kieltäytynyt osittain työstä
järjestöpäätöksellä toimeenpannun laillisen työtaistelun mukaisesti.
Lisäksi kysymys on siitä, oliko työnantajalla ollut oikeus pidättää
työntekijän palkka kokonaan tai joltain osin. Edelleen ratkaistavana on,
oliko työnantaja tapauksessa käsiteltävänä olevalla menettelyllään
syrjinyt työntekijää ammattiyhdistystoiminnan perusteella.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments