Tuomarin olisi tullut arvioida käräjäoikeuden toimivalta kansainvälisluonteisessa asiassa

5.1.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Lapsella oli kotipaikka Espanjassa, joten hakemus olisi tullut jättää tutkimatta

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti käräjätuomarin huomiota
velvollisuuteen tutkia huolellisesti ja oma-aloitteisesti käräjäoikeuden
toimivalta kansainvälisluonteisissa asioissa. Kantelussa oli kyse
siitä, että käräjätuomari oli ratkaissut kansainvälisluonteisen lapsen
huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeneen asian, vaikka käräjäoikeus ei
ollut asiassa toimivaltainen ja sen olisi tullut omasta aloitteestaan
jättää asia tutkimatta.

OKV_1597_1_2017.pdf

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments