Tasingon maksaminen vähemmistöosakkeina oli kohtuutonta

22.1.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

VaaHO:2017:9

Osituksen moite
Tasinko
Tasingoksi määrättävä omaisuus
Kohtuuttomuus tai shikaanimaisuus

Pesänjakaja oli toimittanut A:n ja B:n
välillä toimitusosituksen, jossa B:n oli sallittu luovuttaa tasinkona
kahdeksan kappaletta omistamansa X Oy:n osaketta. A on katsonut, että
osakkeiden luovuttaminen tasinkona olisi kohtuutonta tai shikaanimaista,
minkä takia pesänjakajan ei olisi tullut hyväksyä tasingon maksamista
osakkeilla. Hovioikeudessa oli kysymys siitä, oliko osakkeiden
luovuttaminen kohtuutonta tai shikaanimaista tilanteessa, jossa B olisi
jäänyt X Oy:n enemmistöosakkaaksi ja jossa X Oy:n liiketoiminta oli
tuottanut tappiota useamman vuoden ajan ja yhtiöllä oli ainoastaan
substanssiarvoa. Hovioikeus katsoi, että tasingon maksaminen X Oy:n
osakkeilla oli tässä tapauksessa kohtuutonta.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments