Oikeusministeri Häkkänen esittää perustuslain muutosta säädettäväksi kiireellisenä

24.1.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Häkkänen aikoo esittää hallitukselle, että hallitus suosittelisi eduskunnalle tiedustelulainsäädäntöpakettiin liittyvän perustuslain muutoksen säätämistä kiireellisenä asiana.

– Suomen turvallisuustilanteen muutokset
ja tarve varautua kansallista turvallisuutta uhkaavaan toimintaan
muodostavat sellaisen poikkeuksellisen tilanteen, jossa perustuslain
kiireelliselle muuttamiselle on välttämätön tarve
tiedusteluviranomaisten asianmukaisten toimivaltuuksien säätämiseksi,
painottaa ministeri Häkkänen.

Häkkänen toteaa, että asiassa on
oikeusministeriössä tehty huolellinen kokonaisarviointi, johon ehdotus
kiireellisen menettelyn käytöstä perustuu.

Hallituksen
valmistelemien siviili- ja sotilastiedustelulakien säätäminen
suunnitellussa muodossa vaatii perustuslain muuttamista. Tämän lisäksi
lakikokonaisuuteen liittyy lakiehdotus tiedustelutoiminnan valvonnasta.

Perustuslain
muuttaminen käsitellään eduskunnassa yleensä ns. normaalissa
perustuslainsäätämisjärjestyksessä eli eduskunta käsittelee sen
tavallisen lain tapaan ja hyväksyy lakiehdotuksen tavallisella
enemmistöllä lepäämään seuraavien eduskuntavaalien yli. Vaalien jälkeen
lakiehdotus hyväksytään 2/3 enemmistöllä.  Perustuslakia voidaan muuttaa
yhdessäkin eduskunnassa, jos muutos julistetaan 5/6 enemmistöllä
kiireelliseksi. Tällöin perustuslain muutos voidaan hyväksyä samalla
vaalikaudella.

Uusi rajoitusperuste mahdollistaisi tiedon hankkimisen kansallisen turvallisuuden suojaamiseksi

Kirjeen,
puhelun ja muun luottamuksellisen viestin salaisuus on perustuslain
mukaan loukkaamaton. Perustuslain nykyisen sanamuodon mukaan lailla
voidaan säätää välttämättömistä rajoituksista luottamuksellisen viestin
salaisuuteen vain yksilön tai yhteiskunnan turvallisuutta taikka
kotirauhaa vaarantavien rikosten tutkinnassa, oikeudenkäynnissä ja
turvallisuustarkastuksessa sekä vapaudenmenetyksen aikana.

Sanamuodon
ja sen nykyisen tulkintakäytännön mukaan lailla ei voida säätää viestin
suojan rajoittamisesta muissa tarkoituksissa, kuten esimerkiksi
kansallisen turvallisuuden suojaamiseksi ja siihen kohdistuviin uhkiin
varautumiseksi.

Tämän mahdollistamiseksi perustuslakiin on
tarkoitus ehdottaa lisättäväksi uusia hyväksyttäviä perusteita rajoittaa
luottamuksellisen viestin salaisuutta. Viestin suojaa voitaisiin
kaavaillun ehdotuksen mukaan rajoittaa myös, jos se olisi välttämätöntä
”tiedon hankkimiseksi sotilaallisesta toiminnasta taikka sellaisesta
muusta toiminnasta, joka vakavasti uhkaa kansallista turvallisuutta”.

Oikeusministeri
Häkkänen painottaa, että muutosehdotus ei mahdollistaisi yleisestä,
kaiken kattavasta tietoliikenteen seurannasta säätämistä, vaan
tiedonhankinnan tulee olla mahdollisimman kohdennettua ja rajattua.

Oikeusministeri Häkkänen esittää perustuslain muutosta säädettäväksi kiireellisenä

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments