KHO:n ennakkoratkaisu asunnon luovutuksen verovapaudesta kun osakehuoneiston sijaan rakennetaan uusia asuntoja

17.1.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2018:9

Ennakkoratkaisu – Tulovero – Henkilökohtaisen tulon verotus – Oman asunnon luovutuksen verovapaus – Rakennuspaikkaosakkeiden luovutuksesta saatu voitto – Tulon veronalaisuus

A ja B omistivat asuntonaan
käyttämänsä erillistalon hallintaan oikeuttavat Asunto-osakeyhtiö C:n
osakkeet m–p. Asunto-osakeyhtiön rakennukset oli tarkoitus purkaa ja
rakentaa aiempien yhdeksän tilalle 16 uutta erillistaloa, joista kukin
muodostaisi yhtiöjärjestyksen mukaisen oman huoneistonsa.
Yhtiöjärjestyksen huoneistoselitelmään aiottiin lisätä olemassa olevien
yhdeksän huoneiston lisäksi myös uudet seitsemän lisähuoneistoa siten,
että osa yhtiön nykyisten osakkeenomistajien osakkeista muutettaisiin
ns. rakennuspaikkaosakkeiksi. Kukin nykyisistä osakkeenomistajista
omistaisi 1/9 jokaisen lisähuoneiston hallintaan oikeuttavista
osakkeista. Muutetun yhtiöjärjestyksen mukaan osakkeet m–n oikeuttivat
uuden erillistalon hallintaan ja rakennuspaikkaosakkeisiin kuuluvat
osakkeet o–p (yhteensä seitsemän osaketta) kukin osaan yhden
lisähuoneiston hallinnasta.

A ja B aikoivat myydä
omistamansa osakkeet. Osakkeita myytäessä A:n ja B:n asuntona käyttämä
rakennus oli todennäköisesti jo purettu. Asunto-osakeyhtiön uusien
rakennusten rakentaminen toteutettaisiin uusien osakkeenomistajien
tekemillä rakennusrahastosijoituksilla. Kaupan kohteena olevien
osakkeiden taloudellinen arvo muodostui näin ollen lähinnä niistä
rakennuspaikoista, jotka asunto-osakeyhtiö omisti.

Korkein
hallinto-oikeus katsoi, että osakkeiden m–n myymiseen voitiin soveltaa
oman asunnon luovutuksen verovapautta. Sama koski osakkeita o–p, jos A
ja B luovuttivat kaikki omistamansa osakkeet m–p yhdellä luovutuksella
tai usean osaluovutuksen kokonaisuutena siten, että olosuhteista voitiin
päätellä, että hakijoiden tarkoituksena oli realisoida kaikki aiemmin
omana vakituisena asuntonaan käyttämänsä huoneiston hallintaan
oikeuttaneet osakkeet kokonaisuudessaan lyhyen ajan kuluessa.
Ennakkoratkaisu.

Ks. KHO 2012:62. Vrt. KHO 2015:75.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments