KHO ratkaisi viime vuonna ennätysmäärän asioita

10.1.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Yksittäisistä asiaryhmistä suurin oli turvapaikka-asiat.

Vuosi
2017 oli korkeimmassa hallinto-oikeudessa poikkeuksellinen. Saapuneiden
asioiden määrä edellisvuodesta kasvoi huomattavasti ja asioita
ratkaistiin vuoden 2017 aikana ennätykselliset 6636.

.Asioita ratkaistiin neljässä jaostossa. Turvapaikka-asiat lisäsivät tuomioistuimen työmäärää ennennäkemättömän paljon.

Suurimmat asiaryhmät olivat ulkomaalaisasiat, sosiaali- ja
terveydenhuoltoasiat sekä veroasiat. Yksittäisistä asiaryhmistä suurin
oli turvapaikka-asiat, joita koskevia valituslupahakemuksia tuli
korkeimpaan hallinto-oikeuteen viime vuonna 3219.

Korkein hallinto-oikeus pyysi Euroopan unionin tuomioistuimelta viime
vuonna neljä ennakkoratkaisua. Lisäksi korkein hallinto-oikeus antoi
35 lausuntoa eri ministeriöiden lainsäädäntöhankkeista. Vuoden 2017
aikana korkein hallinto-oikeus järjesti viisi suullista käsittelyä ja
teki kolme katselmusta.

 KHO ratkaisi viime vuonna ennätysmäärän asioita

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments