Finanssivalvonnan kannanotto Uudistetun maksupalveludirektiivin (PSD2)-siirtymäajan tilanteesta

10.1.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Uudistetun maksupalveludirektiivin (PSD2) edellyttämät muutokset maksupalvelu- ja maksulaitoslakiin tulevat voimaan Suomessa pääosin 13.1.2018. Direktiivin nojalla annetaan myös komission asetus teknisistä sääntelystandardeista asiakkaan vahvasta tunnistamisesta ja turvallisesta kommunikaatiosta. Asetus tulee voimaan 18 kk kuluttua sen julkaisusta virallisessa lehdessä. Tällä hetkellä asetuksen odotetaan tulevan voimaan syksyllä 2019

Kansallisten lainmuutosten ja komission asetuksen eriaikaiset
voimaantulot tuovat haasteita sekä pankeille toteuttaa uudet rajapinnat
uusille maksupalveluille että palveluntarjoajille alkaa tarjota uusia
maksupalveluita asiakkaille.

Kannanotossa Finanssivalvonta linjaa, mikä on palveluntarjoajille sallittua toimintaa siirtymäajalla.

Finanssivalvonnan kannanotto PSD2-siirtymäajan tilanteesta


Helsingin sanomat: Finanssivalvonta ratkaisi sekavan tilanteen: Pankkitunnuksia ei saa antaa mihinkään muualle kuin pankkien omiin tunnistautumispalveluihin

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments