Euroopan komission Suomen-edustusto: Komissio kehottaa Suomea panemaan asianmukaisesti täytäntöön sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevat EU:n säännöt

29.1.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Komissio kehottaa perustellulla lausunnolla Suomea toteuttamaan ripeästi toimia sen varmistamiseksi, että sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskeva EU:n lainsäädäntö (direktiivi 2005/29/EY) saatetaan asianmukaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä

Sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevalla direktiivillä
suojellaan kuluttajia tällaisilta menettelyiltä ja varmistetaan, että
kuluttajia ei johdeta harhaan tai altisteta aggressiiviselle
markkinoinnille. Näissä säännöissä edellytetään, että
elinkeinonharjoittajat noudattavat tiukkoja ammatillisia normeja
kaupallisissa menettelyissään kuluttajia kohtaan.

Komissio lähetti Suomelle huhtikuussa 2014 virallisen ilmoituksen ja
toisen maaliskuussa 2015. Ne koskivat useita direktiivin
täytäntöönpanoon liittyviä ongelmia. Yksi ongelmakohta on edelleen
ratkaisematta. Sponsoroidun toimituksellisen sisällön esittäminen
tiedotusvälineissä tekemättä selväksi, että elinkeinonharjoittaja on
maksanut siitä, olisi selkeästi määriteltävä kielletyksi käytännöksi.
Näin ei ole Suomen lainsäädännössä, ja Suomi ei ole antanut tyydyttävää
selitystä sille, miksi kielto on jätetty pois lainsäädännöstä. Sen
vuoksi komissio on päättänyt lähettää Suomelle perustellun lausunnon.
Jos Suomi ei toteuta toimenpiteitä kahden kuukauden kuluessa, komissio
voi viedä asian EU:n tuomioistuimeen.

Tarkempia tietoja EU:n rikkomusmenettelystä on asiakirjassa
MEMO/12/12. Lisätietoja kaikista komission päätöksistä on
rikkomuspäätösrekisterissä.

Lisätietoa


Euroopan komissio: Tammikuu kooste rikkomuspäätöksistä 

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments