Euroopan komissio: Komission ohjeet uusien tietosuojasääntöjen soveltamiseen

24.1.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Komissio julkaisee tänään ohjeita helpottaakseen uusien tietosuojasääntöjen soveltamista kaikkialla EU:ssa 25. toukokuuta alkaen. Lisäksi otetaan käyttöön pienille ja keskisuurille yrityksille tarkoitettu verkkoväline

Uusien sääntöjen käyttöönottoon on vain hieman yli 100 päivää.
Ohjeissa kerrotaan, mitä Euroopan komission, jäsenvaltioiden
tietosuojaviranomaisten ja muiden kansallisten hallintoelinten olisi
vielä tehtävä, jotta valmistelutoimet saadaan onnistuneesti päätökseen.

Uusi
asetus muodostaa yhtenäisen sääntökokonaisuuden, jota sovelletaan
sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa. Sen lisäksi on kuitenkin tehtävä
vielä eräitä muutoksia: EU:n jäsenvaltioiden on tarkistettava voimassa
olevaa lainsäädäntöä ja tietosuojaviranomaisten on perustettava Euroopan
tietosuojaneuvosto. Ohjeissa kerrataan uusiin sääntöihin sisältyvät
keskeiset uudistukset ja niiden tarjoamat mahdollisuudet ja jo
toteutetut valmistelutoimet. Lisäksi kerrotaan, mitä Euroopan komission,
jäsenvaltioiden tietosuojaviranomaisten ja muiden kansallisten
hallintoelinten olisi vielä tehtävä.


Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments