EU:n tuomioistuimen tuomio: Schrems voi nostaa omasta puolestaan kanteen Facebook Irelandia vastaan Itävallassa

26.1.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Sen sijaan muiden kuluttajien oikeuksien luovutuksensaajana hän ei voi käyttää kuluttajan oikeuspaikkaa ryhmäkannetta varten.

Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt Oberster Gerichtshof (ylin tuomioistuin,
Itävalta)

Ennakkoratkaisupyyntö
koskee tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja
täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22.12.2000 annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 44/2001 (EYVL 2001, L 12, s. 1) 15 ja
16 artiklan tulkintaa.

Ennakkoratkaisupyyntö  on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat Maximilian
Schrems, jonka kotipaikka on Itävallassa, ja Facebook Ireland Limited,
jonka kotipaikka on Irlannissa, ja jossa on esitetty vahvistamis-,
kieltämis-, tiedonanto- ja tilitietovaatimuksia sekä vaatimus 4 000
euron määrän maksamisesta Schremsin ja seitsemän muun henkilön, jotka
ovat luovuttaneet tälle näihin tileihin liittyvät oikeutensa,
yksityisten Facebook-tilien osalta.

Unionin tuomioistuin (kolmas jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1)      Tuomioistuimen
toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta
siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22.12.2000 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 44/2001 15 artiklaa on tulkittava siten, että yksityisen
Facebook-tilin käyttäjä ei menetä tässä artiklassa tarkoitettua
kuluttajan asemaa, kun hän julkaisee kirjoja, pitää esitelmiä, ylläpitää
internetsivuja, kerää lahjoituksia ja ottaa vastaan useiden kuluttajien
hänelle luovuttamia oikeuksia, jotta niihin vedotaan tuomioistuimessa.

2)      Asetuksen
N:o 44/2001 16 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, ettei sitä
sovelleta kuluttajan kanteeseen, jolla tämä vetoaa sen alueen
tuomioistuimessa, jossa hänellä on kotipaikka, omien oikeuksiensa
lisäksi myös muiden sellaisten kuluttajien luovuttamiin oikeuksiin,
joilla on kotipaikka samassa jäsenvaltiossa, muissa jäsenvaltioissa tai
kolmansissa valtioissa.

Linkki asiaan C-498/16


Unionin tuomioistuimen lehdistötiedote asiassa 

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments