Asianajajakonventio etenee Euroopan neuvoston ministerineuvostoon

30.1.2018 | Tiedotteet

Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous (PACE) hyväksyi ehdotuksen asianajajien ammattikuntaa käsittelevän asianajakonvention esittämisestä Euroopan neuvoston ministerineuvostolle. Yleissopimus määrittelisi EU-tasolla asianajajien asemaa ja oikeuksia sekä parantaisi merkittävästi ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion toteutumista Euroopassa. Ministerineuvoston odotetaan käsittelevän asiaa vielä kevään aikana.
 
Luonnosteluvaihe saattaa kestää vuosia. Sopimuksen pohjana olevat suositukset ottavat kantaa asianajajien rooliin oikeusvaltion sekä ihmisoikeuksien puolustajina ja korostavat asianajajien itsenäistä asemaa. Suosituksissa kuudeksi periaatteeksi on kirjattu vapaus harjoittaa asianajajan ammattia, oikeus opiskella oikeustiedettä ja harjoittaa ammattia, asianajajien rooli ja vastuut, oikeudellisten palveluiden saatavuus sekä itsenäisten asianajajayhdistysten merkitys sekä alan valvontamenettely.
 
Eurooppalaisten asianajajajärjestöjen kattojärjestö CCBE on edistänyt asiaa aktiivisesti. Myös Suomen Asianajajaliitto pitää sopimusta erittäin tärkeänä, sillä edelleen löytyy maita, joissa asianajajien asema on uhattuna.