Yksinomaiseen käyttöön määrätylle rasitteelle ei ollut perustetta

19.12.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2017:90

Kiinteistönmuodostamislaki – Halkominen
Rasite

Halkomistoimituksessa
toimitusinsinööri oli antanut määräyksen, että toimituksessa
vesialueelle perustettu laiturirasite tuli rasitteeseen oikeutetun
kiinteistön yksinomaiseen käyttöön ja että rasitetun kiinteistön
oikeudet poissuljettiin rasitealueelta.

Korkein oikeus katsoi
ratkaisusta ilmenevin perustein, että yksinomaista käyttöä koskevan
rasitteen määräyksen antamiselle ei ollut asiassa edellytyksiä.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments