Valtakunnansyyttäjä tuomittiin sakkorangaistukseen

20.12.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Nissisen katsottiin rikkoneen tahallaan virkavelvollisuuttaan, kun hän osallistui Valtakunnansyyttäjänviraston koulutushankinta-asioihin

Korkein oikeus (KKO) on tuominnut
valtakunnansyyttäjä Matti Nissisen virkavelvollisuuden rikkomisesta 40
päiväsakkoa vastaavaan 1720 euron sakkorangaistukseen.  Nissisen katsottiin
rikkoneen virkavelvollisuuttaan, kun hän osallistui käsittelyyn ja
päätöksentekoon eräissä Valtakunnansyyttäjänviraston (VKSV)
koulutushankinta-asioissa. Hankinnat oli tehty vuosien 2010-2015 välisenä
aikana yrityksestä, jossa Nissisen veli toimi keskeisessä asemassa. 

KKO:n mukaan teko oli tahallinen,
koska esteellisyyttä koskevat säännökset eivät olleet tulkinnanvaraisia ja
läheissuhteeseen perustuvan esteellisyyden syntyminen oli ollut
yksiselitteistä. Tekoa ei voitu pitää vähäisenä, kun otettiin huomioon Nissisen
asema ja tehtävät sekä ylimmän syyttäjän toiminnan vaikutus koko
syyttäjälaitoksen toimintaan ja sitä kohtaan tunnettavaan luottamukseen.

Nissinen oli itse myöntänyt
syyllistyneensä tuottamukselliseen virkavelvollisuuden rikkomiseen katsoen
toimineensa lähinnä huolimattomasti. Hänen mukaansa vaikea elämäntilanne sekä
innostus ja aktiivisuus koulutusasioissa olivat hämärtäneet hänen
harkintakykyään, eikä hän ollut riittävästi mieltänyt esteellisyyttään
tapahtumien hetkellä.  

KKO hylkäsi syytteen vanhentuneena
siltä osin kuin se koski koulutushankintoja, joiden tekemiseen Nissinen oli
osallistunut Itä-Suomen syyttäjänviraston johtavana kihlakunnansyyttäjänä
toimiessaan.

R2017.696 (pdf) (52.7 KB)

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments