Uusi raportti uskonnollisesta vaatetuksesta ja symboleista työelämässä

8.12.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeusalan asiantuntijoiden sukupuolten tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä käsittelevä eurooppalainen verkosto on laatinut ajankohtaisen aihekohtaisen raportin uskonnollisista vaatteista ja symboleista työpaikoilla

Komission toimeksiannosta laaditussa raportissa analysoidaan EU: n ja Euroopan neuvoston oikeudellisia puitteita uskonnonvapaudesta ja syrjimättömyydestä sekä esitetään kattava yleiskuva EU: n jäsenvaltioiden lainsäädännöstä ja oikeuskäytännöstä koskien uskonnollisia vaatteita ja symboleja julkisella-ja yksityisellä sektorilla.

Raportti keskittyy myös EU: n yhdenvertaisuusdirektiiviin ja Euroopan unionin tuomioistuimen kahteen maaliskuussa 2017 antamaan päätökseen (Achbita ja Bougnaoui), joissa oli kyse musliminaisten huivienkäytöstä töissä.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments