Turvallisuusunioni: Komissio parantaa EU:n kansalaisten suojelua korjaamalla tiedonkulun puutteita

13.12.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Euroopan komissio on 12.12 n ehdottanut korjauksia tiedonhallinnan puutteisiin parantamalla turvallisuuteen, rajavalvontaan ja muuttoliikkeen hallintaan liittyviä EU:n tietojärjestelmiä ja varmistamalla, että ne toimivat yhteen aiempaa älykkäämmällä ja tehokkaammalla tavalla

Ehdotetuilla toimenpiteillä mahdollistetaan tiedonvaihto eri
järjestelmien välillä ja varmistetaan, että rajavartijat ja poliisit
saavat tehtäviensä hoidossa tarvitsemansa tiedot milloin ja missä
tahansa ja että toiminnassa noudatetaan tiukkoja tietoturvavaatimuksia
ja kunnioitetaan perusoikeuksia. Viimeaikaiset turvallisuuteen ja
muuttoliikkeeseen liittyvät haasteet huomioon ottaen ehdotuksella
parannetaan EU:n kansalaisten turvallisuutta, koska sen avulla
helpotetaan EU:n ulkorajojen valvontaa ja lisätään sisäistä
turvallisuutta.

Tällä hetkellä EU:n tietojärjestelmät eivät toimi yhteen, vaan tiedot on
tallennettu erillisiin järjestelmiin, joita ei ole kytketty toisiinsa.
Tämä tekee järjestelmien käytöstä hajanaista, monimutkaista ja vaikeaa.
Tällöin on vaarana, että kaikkia tietoja ei huomata ja että terroristit
ja rikolliset jäävät havaitsematta, koska he käyttävät rinnakkaisia tai
vääriä henkilöllisyyksiä. Tämä puolestaan vaarantaa EU:n sisäisen
turvallisuuden ja tekee rajavalvonnasta ja muuttoliikkeen hallinnasta
entistä haastavampaa. Tänään ehdotetuilla toimenpiteillä saadaan
korjattua nämä puutteet ja varmistettua, että rajavartijoiden ja
poliisin saatavilla on täydelliset ja luotettavat tiedot. Uudet välineet
auttavat tunnistamaan henkilöt, jotka muodostavat turvallisuusuhan niin
EU:n ulkorajan ylittäessään kuin Schengen-alueella matkustaessaankin.
Uusien välineiden ansiosta rajavalvonta- ja poliisiviranomaisten on
helppo tarkastaa tiedot samanaikaisesti eri tietokannoista. Näin ne
saavat nopeammin tiedon henkilöistä, jotka käyttävät useita
henkilöllisyyksiä tai väärää henkilöllisyyttä. Myös haavoittuvassa
asemassa olevien henkilöiden, kuten ilman huoltajaa olevien alaikäisten,
tunnistaminen helpottuu ilman, että perusoikeudet tai tietosuoja
vaarantuvat.


Lisätietoa 

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments