Tunnustamisoikeudenkäyntiä ei olisi saanut jättää hovioikeudessa sillensä suostumuksen peruuttamisen johdosta

7.12.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2017:82

Oikeudenkäyntimenettely – Tunnustamisoikeudenkäynti – Suostumuksen peruuttaminen
Lainvoima – Osittainen lainvoima

Talousrikosasia käsiteltiin
käräjäoikeudessa tunnustamisoikeudenkäynnissä. Käräjäoikeus luki A:n
syyksi tuomioesityksen mukaiset rikokset ja tuomitsi hänet ehdottomaan
vankeusrangaistukseen. Valitettuaan hovioikeuteen rangaistusseuraamuksen
osalta A peruutti hovioikeudessa suostumuksensa asian käsittelyyn
tunnustamisoikeudenkäynnissä.

Hovioikeus jätti
tunnustamisoikeudenkäyntiä koskevan asian A:n suostumuksen peruuttamisen
johdosta sillensä ja käsitteli asian oikeudenkäynnistä rikosasioissa
säädetyssä järjestyksessä syyttäjän haastehakemuksen pohjalta.

Kysymys hovioikeuden menettelyn oikeellisuudesta.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments