Tietoyhteiskuntakaaren mukaan yhteystietoja voidaan luovuttaa vain laissa säädettyä tarkoitusta varten

8.12.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2017:85

Tekijänoikeus
Yksityisyyden suoja
Oikeudenkäyntimenettely – Prekluusio

Elokuvateoksia oli tekijänoikeuden
haltijan suostumuksetta saatettu yleisön saataviin
BitTorrent-vertaisverkossa. Elokuvateosten Suomen tekijänoikeuksien
haltija pyysi markkinaoikeutta tekijänoikeuslain 60 a §:n nojalla
määräämään sille luovutettavaksi teleyrityksen teleliittymien käyttäjien
ja tilaajien yhteystietoja hakemuksessa yksilöidyiltä ajankohdilta
tekijänoikeusloukkausten selvittämiseksi ja vaatimusten kohdistamiseksi.
Hakemuksessa ei yksilöity, mitä teleyrityksen tietoyhteiskuntakaaren
perusteella säilyttämiä tietoja pyyntö koski. Markkinaoikeus määräsi
teleyrityksen antamaan vaaditut tiedot.

Korkeimman oikeuden
ratkaisusta ilmenevillä perusteilla katsottiin, että luovutettavien
tietojen ulkopuolelle tuli rajata ne yhteystiedot, joita teleyritys
säilytti pelkästään viranomaisia varten tietoyhteiskuntakaaren 157 §:n
nojalla. Kysymys myös prekluusiosta Korkeimmassa oikeudessa.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments