Takaaja ei voinut vedota vuokravakuuden enimmäismäärää koskevaan säännökseen

19.12.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2017:91

Huoneenvuokra – Asuinhuoneiston vuokraus – Vakuus
Takaus

A oli antanut vuokranantajalle
omavelkaisen takauksen asuinhuoneiston vuokrasopimuksen mukaisten
vuokrien maksamisesta ja muiden vuokraehtojen täyttämisestä.
Asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain vakuuden enimmäismäärää
koskevan 8 §:n 2 momentin säännöksen ei katsottu rajoittavan
takaussitoumukseen perustuvaa vastuuta.

Tilaa
Ilmoita
1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Markku Fredman
1 vuosi sitten

Ks. samaan tapaukseen liittyvä KKO 2023:31