Syyte törkeästä veropetoksesta ja kirjanpitiorikoksesta hylättiin tahallisuuden puuttumisen vuoksi

29.12.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2017:98

Veropetos – Törkeä veropetos
Kirjanpitorikos – Törkeä kirjanpitorikos
Tahallisuus

Sveitsiin perustettu yhtiö LW
harjoitti puutavaran tukkukauppaa ja välitystoimintaa pääasiassa
Venäjällä sijainneiden toimipisteiden tai edustustojen kautta
välittämällä venäläisiltä sahoilta ostettua puutavaraa enimmäkseen
muualta kuin Suomesta oleville ostajille. LW:n hallituksen
puheenjohtajana ja enemmistöosakkaana toimineelle A:lle vaadittiin
rangaistusta ajalla 1.1.2003 – 31.12.2007 tehdystä kirjanpitorikoksesta
ja törkeästä kirjanpitorikoksesta, koska A oli kätkenyt valtaosan yhtiön
tilikausien kirjanpitoaineistoa ulkomaille Sveitsiin sekä ajalla
31.10.2004 – 31.10.2008 tehdystä törkeästä veropetoksesta, koska A oli
jättäessään antamatta yhtiön tuloveroilmoitukset verovuosilta 2003 –
2007 Suomeen veron välttämistarkoituksessa laiminlyönyt verotusta varten
säädetyn velvollisuuden ja aiheuttanut yhteensä 1 412 000 euron
määräisen veron määräämättä jättämisen. Syytteen mukaan yhtiöllä oli
kiinteä toimipaikka Suomessa.

Kysymys siitä, oliko yhtiölle
muodostunut Suomeen kiinteä toimipaikka A:n johtotoimien perusteella ja
oliko A syyllistynyt yhtiön toiminnassa syytteessä kuvattuihin
rikoksiin. (Ään.)

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments