Suomen pysyvä edustusto EU:ssa: Europassi-järjestelmä uudistuu

20.12.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Luvassa on uusi verkkoalusta, joka tarjoaa työnhakijalle aiempaa suuremman joukon välineitä työnhakuun EU-alueella sekä tietoja eri EU-maissa tarjolla olevista tutkinnoista ja oppimismahdollisuuksista

EU-jäsenmaat,
parlamentti ja komissio saavuttivat sovun Europass-järjestelmän
uudistumisesta kolmikantaneuvotteluissa 15. joulukuuta ja jäsenmaiden
pysyvien edustajien Coreper I -komitea hyväksyi sovun 20. joulukuuta.
Uudistuksen voimaan astumiseksi se on vielä muodollisesti hyväksyttävä
EU-neuvostossa sekä parlamentin täysistunnossa.

Europass on työnhaun helpottamiseksi luotu
järjestelmä, jonka tarkoituksena on ymmärtää paremmin taitoja ja
tutkintoja ympäri Eurooppaa. Se on näppärä tapa luoda CV
eurooppalaisittain vertailukelpoisella tavalla.

Vuonna 2004 perustettua Europass-järjestelmää
kehitetään jatkuvasti käyttäjien tarpeiden mukaan ja teknologian
kehityksen myötä. Tähän asti se on sisältänyt 5 asiakirjamallia:

  • Europass-ansioluettelon, jonka avulla työnhakijat voivat laatia CV:n standardoidussa muodossa.
  • Korkeakoulututkintotodistuksen Europass-liitteen,
    jonka korkeakoulut myöntävät tutkintotodistuksen mukana selventämään
    kyseistä tutkintoa erityisesti todistuksen myöntäneen maan ulkopuolella;
  • Europass-kielipassin, jota kaikki yksityishenkilöt voivat täyttää antaakseen tietoja kielitaidostaan;
  • Ammatillisen tutkintotodistuksen liitteen, joka auttaa erityisesti muun kuin todistuksen myöntäneen jäsenmaan työnantajia tai laitoksia ymmärtämään todistusta paremmin;
  • Europass-liikkuvuustodistuksen, johon merkitään kaikki henkilön toisessa EU-maassa suorittamat opinto- tai harjoittelujaksot

Uuden
verkkoalustan tarkoituksena on modernisoida sähköisiä välineitä,
jolloin henkilöiden on helpompi ilmoittaa taidoistaan, tutkinnoistaan ja
kokemuksistaan kaikilla EU-kielillä laadituilla vakiolomakkeilla.

Mukaan
on tulossa esimerkiksi parannettu väline ansioluettelojen ja
taitoprofiilien laatimiseksi helppokäyttöisellä tavalla, ilmaisia
itsearviointivälineitä omien taitojen arvioimiseksi, yksilöllistä tietoa
opiskelumahdollisuuksista Euroopassa ja tietoa ja tukea tutkintojen
tunnustamiseen eri EU-maissa.

Uusi Europass-järjestelmä on yhteydessä myös muihin
työmarkkinoita ja koulutusjärjestelmiä koskeviin EU:n välineisiin ja
palveluihin, kuten ammatillisen liikkuvuuden EURES-portaaliin, jotta mahdollistetaan helpompi tietojenvaihto ja paremmat palvelut loppukäyttäjille.

Lisätietoa 

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments