Sotilasarvoa ei voitu tuomita menetetyksi 69-vuotiaalta.

25.12.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

THO:2017:9

Rangaistuksen määrääminen – Sotilasarvo

Vastaajalla, joka ei hänen 69 vuoden
ikänsä huomioon ottaen voinut kuulua reserviin tai varareserviin, ei
katsottu voivan olla sotilasarvoa, jota olisi voitu rikoslain 2 luvun 14
a §:n nojalla määrätä menetettäväksi.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments