Ministeri Häkkänen: EU:n on vihdoin liityttävä Euroopan ihmisoikeussopimukseen

9.12.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

EU:lla on ollut velvoite jo lähes kymmenen vuoden ajan liittyä Euroopan ihmisoikeussopimuksen osapuoleksi.

– Pidän ensiarvoisen
tärkeänä, että Euroopan unioni vihdoin liittyisi Euroopan
ihmisoikeussopimukseen, sanoi oikeusministeri Antti Häkkänen EU:n
oikeus- ja sisäasiainneuvoston kokouksessa Brysselissä.

– EU:lla
on ollut velvoite jo lähes kymmenen vuoden ajan liittyä Euroopan
ihmisoikeussopimuksen osapuoleksi. Euroopan unioni on tällä hetkellä
kansainvälisellä kentällä selkeä arvojohtaja perus- ja ihmisoikeuksien
edistämisessä. Tällä hetkellä Euroopassa on kuitenkin meneillään
huolestuttavaa perusarvojen kyseenalaistamista. Siksi meidän tulee
EU:ssa vahvistaa yhteistä arvopohjaa ja näyttää sitoutuminen
ihmisoikeuksien kunnioittamiseen liittymällä ihmisoikeussopimukseen,
Häkkänen sanoi.

Liittyminen Euroopan ihmisoikeussopimukseen on
oikeus- ja sisäasiainneuvoston asialistalla ministeri Häkkäsen
aloitteesta. Suomen EU-politiikassa on pitkään ollut tavoitteena unionin
liittyminen ihmisoikeussopimukseen. Se parantaisi EU-kansalaisten
asemaa ja vahvistaisi EU:n uskottavuutta ihmisoikeuksien käsittelyssä.

Oikeusministerit
saavat kokouksessa komission tilannekatsauksen EU:n liittymisestä
ihmisoikeussopimukseen. Liittymissopimuksen luonnos valmistui vuonna
2013 pitkien neuvottelujen jälkeen. Unionin tuomioistuin katsoi
kuitenkin lausunnossaan seuraavana vuonna, että sopimusluonnos on
eräiltä osin EU:n perussopimusten vastainen.

Tuomioistuimen
lausunnon vuoksi liittymissopimus ei voi tulla voimaan, ellei sitä
muuteta tai perussopimuksia tarkisteta. Neuvoston työryhmässä on
aloitettu työ ongelmien ratkaisemiseksi ja komissio valmistelee
oikeudellista analyysia asiasta.

– EU:n komissiolla on asiassa
keskeinen rooli ja odotamme siltä esitystä asian ratkaisemiseksi,
oikeusministeri Häkkänen painotti.

– Lähtökohtana on, että
liittymissopimusluonnosta muutetaan vain välttämättömiltä osiltaan.
Tuomioistuimen lausunnossa esiin nostetut ongelmat voidaan joiltakin
osin mahdollisesti poistaa unionin sisäisillä toimenpiteillä, sanoi
ministeri Häkkänen.

Ministeri Häkkänen: EU:n on vihdoin liityttävä Euroopan ihmisoikeussopimukseen

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments