Komissio ehdottaa toimenpiteitä työoloja koskevan avoimuuden ja ennustettavuuden parantamiseksi

21.12.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Euroopan komissio hyväksyi tänään ehdotuksen uudeksi direktiiviksi, jolla lisätään työoloja koskevaa avoimuutta ja ennustettavuutta kaikkialla EU:ssa

Ehdotus on jatkoa Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin toimille.
Komission ehdotuksella täydennetään ja nykyaikaistetaan nykyisiä
velvoitteita, joiden mukaan jokaiselle työntekijälle on tiedotettava
hänen työoloistaan. Lisäksi ehdotuksella luodaan uusia
vähimmäisvaatimuksia, joilla varmistetaan se, että kaikki työntekijät –
myös ne, joilla on epätyypillinen sopimus – saavat paremmin
ennustettavaa ja selkeämpää tietoa työoloistaan.

Komissio arvioi, että nykyiseen lainsäädäntöön verrattuna uuden
lainsäädännön piiriin tulee 2–3 miljoonaa uutta työntekijää, joilla on
epätyypillinen sopimus. Samaan aikaan ehdotuksella pyritään myös
vähentämään työnantajille aiheutuvaa hallinnollista rasitetta,
esimerkiksi antamalla niille mahdollisuus toimittaa pyydetyt tiedot
sähköisesti. Uusilla säännöillä luodaan myös yrityksille tasapuoliset
toimintaedellytykset, jolloin työnantajat hyötyvät oikeudenmukaisemmasta
kilpailusta sisämarkkinoilla, joilla on vähemmän porsaanreikiä.
Työoloja koskevan avoimuuden ja ennustettavuuden parantuminen edistää
myös työvoiman motivaatiota ja tuottavuutta.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments