KKO pyytää EU-tuomioistuimelta ennakkoratkaisua asfalttikartellin vahingonkorvauksista

19.12.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Pyyntö koskee kartellin aiheuttamasta vahingosta vastuussa olevien yhtiöiden määrittämistä.

Korkein oikeus on päättänyt
pyytää Euroopan unionin tuomioistuimelta ennakkoratkaisua, joka koskee
kartellin aiheuttamasta vahingosta vastuussa olevien yhtiöiden
määrittämistä. Pyyntö liittyy KKO:ssa vireillä olevaan asiaan, jossa
valittajana on Vantaan kaupunki. Asiassa on kysymys asfalttikartellia
koskevista vahingonkorvausvaatimuksista.

KKO tiedustelee pyynnössään, onko kansallisen tuomioistuimen
sovellettava Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artiklaa
tai unionin tuomioistuimen seuraamusmaksuissa (niin sanotuissa
kartellisakoissa) vakiintunutta oikeuskäytäntöä, kun korvausvastuussa
olevat yhtiöt määritetään vahingonkorvausasiassa.

Ennakkoratkaisupyyntö koskee tilannetta, jossa yhtiö on hankkinut
kartelliin osallistuneen yhtiön osakekannan ja purkanut kyseisen yhtiön
sekä jatkanut sen liiketoimintaa. Ennakkoratkaisupyynnöllä KKO haluaa
selvittää, edellyttääkö unionin oikeus tällaisessa tilanteessa sitä,
että liiketoimintaa jatkava yhtiö on vastuussa puretun yhtiön
aiheuttamista kartellivahingoista.

KKO antaa ratkaisunsa sen jälkeen, kun unionin tuomioistuin on vastannut ennakkoratkaisupyyntöön.

Kartellin aiheuttamasta vahingosta vastuussa olevien yhtiöiden määrittämistä koskeva asia
S2016/953

Tiedote 6.9.2017: Vantaan kaupungille ja Lemminkäinen Oyj:lle valituslupa asfalttikartellin vahingonkorvausasiassa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments