KHO poisti omasta aloitteestaan kohtuuttomana pitämänsä oikeudenkäyntimaksun

8.12.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2017:186

Oikeudenkäyntimaksu – Hallinto-oikeuden esittelijän päätös – Purku – Pysäköintivirhe – Tosiasiallinen este oikeuden saavuttamiselle muutoksenhaun avulla

Pysäköinninvalvonta oli
määrännyt A:n maksettavaksi pysäköintivirhemaksun sallitun
pysäköintiajan ylittämisestä. Hallinto-oikeus hylkäsi A:n valituksen.
Korkein hallinto-oikeus katsoi, että A ei ollut sallitun pysäköintiajan
ylittäessään syyllistynyt pysäköintivirheeseen. A:n valituksesta
hallinto-oikeuden ja pysäköinninvalvonnan päätökset kumottiin.

Hallinto-oikeuden
päätöksestä A:n maksettavaksi oli määrätty 250 euron suuruinen
oikeudenkäyntimaksu. Maksun määrännyt asian esittelijä on hylännyt A:n
oikeudenkäyntimaksua koskevan oikaisuvaatimuksen lainvoimaiseksi
jääneellä päätöksellään.

Tuomioistuinmaksulain 9 §:n 1
momentin 3 kohdan mukaan oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos
hallinto-oikeus tai korkein hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista
päätöstä muutoksenhakijan eduksi. Tuomioistuinmaksulaissa ei ollut
säännöstä, jonka nojalla hallinto-oikeuden määräämä oikeudenkäyntimaksu
voitaisiin poistaa siinä tapauksessa, että korkein hallinto-oikeus
muuttaa hallinto-oikeuden ja hallintoviranomaisen päätöstä
muutoksenhakijan eduksi.

Kun kuitenkin otettiin huomioon,
että oikeudenkäyntimaksu on suuruudeltaan 250 euroa ja oikeudenkäynnin
kohteena oleva pysäköintivirhemaksu 60 euroa, korkein hallinto-oikeus
piti kohtuuttomana sitä, että hallinto-oikeuden päätöksestä määrätty
oikeudenkäyntimaksu jäisi A:n maksettavaksi. Oikeudenkäyntimaksun
poistamiseen oli erityisen painava syy. Tämän vuoksi korkein
hallinto-oikeus harkitsi oikeaksi omasta aloitteestaan purkaa
hallinto-oikeuden esittelijän oikeudenkäyntimaksua koskevan
oikaisuvaatimuspäätöksen ja poistaa A:n maksettavaksi määrätyn
oikeudenkäyntimaksun.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments