KHO ei myöntänyt ennakkopäätösvalituslupaa nk. apuyhtiötapauksissa

20.12.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kysymys on apuyhtiörakenteen käyttämisestä konsernissa ja verovelvollisyhtiön osakekaupan rahoittamiseksi ottaman konsernin sisäisen lainan korkojen vähennyskelpoisuudesta verotuksessa

Korkein
hallinto-oikeus on hylännyt ennakkopäätösvalituslupaa koskevat
hakemukset kolmessa asiassa, joissa on kysymys niin sanotun
apuyhtiörakenteen käyttämisestä konsernissa ja verovelvollisyhtiön
osakekaupan rahoittamiseksi ottaman konsernin sisäisen lainan korkojen
vähennyskelpoisuudesta verotuksessa. Päätöksistä yksi on julkaistu
vuosikirjapäätöksenä.

Julkaistun päätöksen perusteluissa todetaan, että asiassa olisi
otettava kantaa siinä esitettyyn laajaan näyttöä koskevaan aineistoon.
Näin saatava yksittäistä verovelvollista koskeva ratkaisu ei suoraan
palvelisi sitä verovelvollisten joukkoa, joihin on kohdistettu vastaavia
vaatimuksia. Perusteluissa kiinnitettiin huomiota myös siihen, että
asiassa ei ole oikeusvarmuuden takaamiseksi tarpeen poiketa normaalista
kolmivaiheisesta muutoksenhakumenettelystä.

Kaikissa kolmessa tapauksessa muutoksenhaun kohteena oli verotuksen
oikaisulautakunnan päätös, josta säännönmukaisesti valitetaan
hallinto-oikeuteen. Ennakkopäätösvalitusluvan myöntäminen suoraan
korkeimpaan hallinto-oikeuteen on tarkoitettu poikkeukselliseksi
menettelyksi.

Muutoksenhakijana vuosikirjassa julkaistussa tapauksessa oli
verovelvollinen ja kahdessa muussa asiassa Veronsaajien
oikeudenvalvontayksikkö. Kaikkien asioiden käsittely jatkuu nyt
hallinto-oikeudessa.

 KHO ei myöntänyt ennakkopäätösvalituslupaa nk. apuyhtiötapauksissa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments