Käräjäoikeuden olisi tullut heti lähettää valituskirjelmä oikeaan käräjäoikeuteen

19.12.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2017:89

Määräaika
Oikeudenkäyntimenettely – Tutkimatta jättäminen
Muutoksenhaku – Valituksen tutkiminen

Vastaajan asiamies toimitti
käräjäoikeuden tuomiota koskevan valituskirjelmän ja vangitun kantelun
määräajan viimeisenä päivänä sähköpostitse muuhun kuin tuomion
antaneeseen käräjäoikeuteen. Tässä käräjäoikeudessa oli heti havaittu,
että toimivaltainen tuomioistuin oli tietty toinen käräjäoikeus.
Valituskirjelmän sisältävän sähköisen viestin vastaanottanut
käräjäoikeus oli tavoitettuaan viestin lähettäjän vasta määräajan
umpeuduttua siirtänyt seuraavana päivänä sähköisen viestin
toimivaltaiselle tuomioistuimelle. Koska sähköisen viestin
vastaanottaneen käräjäoikeuden olisi tullut oma-aloitteisesti siirtää
viesti heti toimivaltaiselle tuomioistuimelle, hovioikeuden ei olisi
tullut jättää valitusta tutkimatta myöhään saapuneena.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments