Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus korkeimman oikeuden ennakkoratkaisupyyntöön

29.12.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kansainväliset ilmakuljetukset – Montrealin yleissopimus – 31 artikla – Rahdinkuljettajan vastuu kirjatun matkatavaran vahingoittumisesta – Rahdinkuljettajalle tehtävän kirjallisen muistutuksen muotoa ja sisältöä koskevat vaatimukset – Lentoyhtiön matkustajan pyynnöstä laatima todistus hänen matkatavaransa vahingoittumisesta matkustajan vakuutusyhtiölle esitettävää korvausvaatimusta varten

Ennakkoratkaisupyyntö koskee eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta
koskevien sääntöjen yhtenäistämisestä Montrealissa 28.5.1999
allekirjoitetun yleissopimuksen (jäljempänä Montrealin yleissopimus)
tulkintaa ja tarkemmin sanottuna sen 31 artiklan mukaisia vaatimuksia
siitä, että kirjattua matkatavaraa koskeva muistutus on tehtävä
”kirjallisesti” ja seitsemän päivän kuluessa matkatavaran
vastaanottamispäivästä.

Ennakkoratkaisupyyntö
on esitetty asiassa, jossa ovat vastakkain vakuutusyhtiö (Keskinäinen
Vakuutusyhtiö Fennia, jäljempänä Fennia) ja lentoyhtiö (Finnair) ja joka
koskee vahinkoa, joka Finnairin lennolla matkustaneelle Kristiina
Mäkelä-Dermedesiotisille aiheutui sen vuoksi, että hänelle kuuluvasta
kirjatusta matkalaukusta oli kadonnut tavaroita. Mäkelä-Dermedesiotis
oli ottanut Fennialta vakuutuksen tällaisen vahingon varalle, ja Fennia
on korvattuaan vahingon Mäkelä-Dermedesiotisille ja saatuaan
takautumisoikeuden ryhtynyt perimään saatavaa Finnairilta.

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus

1)      Kanneoikeus
rahdinkuljettajaa vastaan kirjatun matkatavaran vahingoittumisen
tapauksessa on menetetty kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien
sääntöjen yhtenäistämisestä Montrealissa 28.5.1999 allekirjoitetun
yleissopimuksen perusteella, jos muistutus on tehty 31 artiklan
2 kappaleen mukaisessa määräajassa mutta ei täytä edellytystä siitä,
että se olisi tehty 31 artiklan 3 kappaleessa tarkoitetulla tavalla
”kirjallisesti”.

2)      Montrealin
yleissopimuksen 31 artiklan 3 kappaletta on tulkittava siten, että
kirjallisen muodon vaatimus voidaan täyttää sähköisillä menetelmillä,
kuten esimerkiksi kirjaamalla vaatimus rahdinkuljettajan
tietojärjestelmään.

3)      Montrealin
yleissopimuksen 31 artiklan vaatimukset täyttyvät, jos
rahdinkuljettajan asiakaspalvelun edustaja saattaa matkustajan puolesta
muistutuksen kirjalliseen muotoon joko paperilla tai sähköisesti
rahdinkuljettajan järjestelmään.

4)      Montrealin
yleissopimuksen 31 artiklassa ei aseteta muistutuksen
hyväksyttävyydelle muita vaatimuksia kuin se, että ilmoitus
rahdinkuljettajalle tehdään kyseisen artiklan mukaisissa määräajoissa ja
siinä yksilöidyssä muodossa.

Linkki asiaan C-258/16


Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments