Euroopan komissio: Yhtenäisempi, vahvempi ja demokraattisempi unioni: Yhteinen julistus EU:n lainsäädännön päätavoitteista vuosille 2018–2019

15.12.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker on 14.12 n allekirjoittanut yhteisen julistuksen EU:n lainsäädännön päätavoitteista vuosille 2018–2019 yhdessä Euroopan parlamentin puhemiehen Antonio Tajanin ja neuvoston kiertävää puheenjohtajuutta hoitavan Viron pääministerin Jüri Ratasin kanssa

Julistuksessa esitetään 31 uutta komission lainsäädäntöehdotusta, jotka
Euroopan parlamentti ja neuvosto käsittelevät ensisijaisina
hyväksymisprosessissa tai joiden käsittelyssä aiotaan edetä huomattavan
nopeasti ennen vuonna 2019 järjestettäviä Euroopan parlamentin vaaleja.

Yhteisessä julistuksessa esitetään seitsemän painopistealaa:

  1. suojellaan kansalaisten turvallisuutta paremmin;
  2. uudistetaan muuttoliikepolitiikkaa ja kehitetään sitä vastuun ja solidaarisuuden hengessä;
  3. edistetään työllisyyttä, kasvua ja investointeja;
  4. edistetään EU:n sosiaalista ulottuvuutta;
  5. pannaan täytäntöön sitoumus toteuttaa yhdennetyt digitaaliset sisämarkkinat;
  6. toteutetaan tavoite pitkälle menevästä energiaunionista ja tulevaisuuteen suuntautuvasta ilmastonmuutospolitiikasta; ja
  7. kehitetään edelleen demokraattista legitimiteettiä unionin tasolla.

Kolmen toimielimen puheenjohtajat päättivät myös edistää yhteisiä eurooppalaisia arvoja, demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta; edistää vakaata, avointa ja reilua kauppapolitiikkaa; torjua veropetoksia, verovilppiä ja veronkiertoa; varmistaa sosiaalinen suojelu ja sosiaaliset oikeudet sosiaalisten oikeuksien pilarin mukaisesti; edistää vakautta, turvallisuutta ja rauhaa; ja varmistaa korkeatasoinen tietosuoja ja korkeatasoiset digitaaliset oikeudet samoin kuin korkeatasoiset tekoälyn ja robotiikan eettiset normit.

Kolmen toimielimen puheenjohtajat sopivat myös jatkavansa työtä vielä käsiteltävänä olevien vuoden 2017 yhteiseen julistukseen pohjautuvien ehdotusten osalta. Samoin ne sopivat niiden lainsäädäntöehdotusten käsittelystä, jotka on esitetty komission työohjelmassa vuodeksi 2018.


Lisätietoa 

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments