Euroopan komissio: EU:n sisämarkkinoilla on turvallisia tuotteita: komissio toimii luottamuksen lujittamiseksi

19.12.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Komissio antaa tänään kaksi lainsäädäntöehdotusta, joiden avulla yritysten ja niistä etenkin pk-yritysten on helpompi myydä tuotteitaan kaikkialla Euroopassa. Lisäksi sen avulla vahvistetaan kansallisten viranomaisten ja tullivirkailijoiden tekemiä tarkastuksia, jotta estetään vaarallisten tuotteiden myynti eurooppalaisille kuluttajille

Tänään esitetyt säädösaloitteet on suunniteltu parantamaan seuraavia
kahta näkökohtaa, jotka liittyvät tavaroiden vapaaseen liikkumiseen
EU:ssa:

  • Helpotetaan tuotteiden myyntiä toisessa jäsenvaltiossa:

Vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen avulla varmistetaan, että
tuotteet, jotka eivät kuulu EU:n laajuisen sääntelyn piiriin, voivat
periaatteessa liikkua vapaasti sisämarkkinoilla, jos ne ovat laillisesti
kaupan yhdessä jäsenvaltiossa. Tämän periaatteen turvin valmistajien
pitäisi voida myydä tuotteitaan ilman lisävaatimuksia kaikkialla
unionissa. Järjestelmä ei kuitenkaan aina toimi toivotulla tavalla.
Käytännössä yritykset, jotka haluavat myydä tuotteitaan, esimerkiksi
kenkiä, astioita tai huonekaluja toisessa jäsenvaltiossa, kohtaavat
kuitenkin usein esteitä ja viivytyksiä, ja niille aiheutuu
lisäkustannuksia. Jotta periaate toimisi käytännössä nopeammin,
yksinkertaisemmin ja selkeämmin, komissio ehdottaa uutta asetusta tavaroiden vastavuoroisesta tunnustamisesta.
Yritykset saavat tietää parissa kuukaudessa, voidaanko niiden tuotteita
myydä toisessa EU-maassa, sen sijaan että niiden pitäisi odottaa tietoa
jopa vuosia. Lisäksi ne saavat mahdollisuuden käyttää vapaaehtoista
vakuutusta siitä, että niiden tuotteet täyttävät kaikki oman maan
asiaankuuluvat vaatimukset. Sen ansiosta muiden jäsenvaltioiden
viranomaisten on helpompi arvioida, pitäisikö vastavuoroista
tunnustamista soveltaa. Samoin ongelmienratkaisujärjestelmän avulla
voidaan ratkaista nopeammin yritysten ja kansallisten viranomaisten
väliset riidat. Virkamiesten koulutus- ja vaihto-ohjelmilla parannetaan
kansallisten viranomaisten yhteistyötä ja keskinäistä luottamusta. Tämä
ei kuitenkaan estä kansallisia viranomaisia ottamasta huomioon yleiseen
etuun liittyviä huolenaiheita.

  • Vahvistetaan kansallisten viranomaisten tekemiä tarkastuksia
    sen varmistamiseksi, että tuotteet ovat turvallisia ja sääntöjen
    mukaisia:

EU:n markkinoilla on edelleen myynnissä liikaa vaarallisia ja
vaatimusten vastaisia tuotteita: kaikista tarkastetuista tuotteista jopa
32 prosenttia leluista, 58 prosenttia elektroniikasta, 47 prosenttia
rakennusalan tuotteista ja 40 prosenttia henkilönsuojaimista ei
täyttänyt EU:n lainsäädännön mukaisia turvallisuutta tai kuluttajille
annettavia tietoja koskevia vaatimuksia. Tämä vaarantaa kuluttajien
turvallisuuden ja saattaa vaatimuksia noudattavat yritykset
epäedulliseen kilpailuasemaan. Vaatimusten noudattamista ja täytäntöönpanon valvontaa koskevan asetuksen
avulla luodaan oikeudenmukaisemmat tavaroiden sisämarkkinat edistämällä
kansallisten markkinavalvontaviranomaisten tiiviimpää yhteistyötä.
Siihen sisältyy tietojenvaihto laittomista tuotteista ja meneillään
olevista tutkimuksista, jotta viranomaiset voivat ryhtyä konkreettisiin
toimiin vaatimustenvastaisten tuotteiden torjumiseksi. Lisäksi asetuksen
avulla kansalliset viranomaiset voivat tehostaa EU:n markkinoille
tulevien tuotteiden tarkastuksia. Koska 30 prosenttia EU:n markkinoilla
olevista tuotteista on tuontitavaraa, komissio ehdottaa lisäksi
satamissa ja ulkorajoilla tehtävien tarkastusten tiukentamista.

Seuraavat vaiheet

Asetusehdotukset toimitetaan seuraavaksi Euroopan parlamentin ja
neuvoston hyväksyttäviksi. Kun ne on hyväksytty, niitä sovelletaan
sellaisenaan.


Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments