EU:n tuomioistuimen tuomio siitä, kuuluuko sovittelijaviranomainen tuomioistuimen käsitteen alaan

28.12.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue – Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa – Tuomioistuimen toimivalta sekä tuomioiden tunnustaminen ja täytäntöönpano siviili- ja kauppaoikeuden alalla – Lugano II ‑yleissopimus – Vireilläolovaikutus – Tuomioistuimen käsite – Sveitsin oikeuden mukainen sovittelijaviranomainen, joka vastaa pääasian menettelyä edeltävästä sovittelumenettelystä

Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt  Amtsgericht Stuttgart (Stuttgartin alioikeus, Saksa).

Ennakkoratkaisupyyntö koskee 30.10.2007 allekirjoitetun tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa siviili- ja kauppaoikeuden alalla koskevan yleissopimuksen (jäljempänä Lugano II ‑yleissopimus), jonka tekeminen hyväksyttiin yhteisön puolesta 27.11.2008 tehdyllä neuvoston päätöksellä 2009/430/EY (EUVL 2009, L 147, s. 1), 27 ja 30 artiklan tulkintaa.

Ennakkoratkaisupyyntö on esitetty asiassa, jossa kantajana on Brigitte Schlömp ja vastaajana on Landratsamt Schwäbisch Hall (Schwäbisch Hallin alueellinen hallintoviranomainen, Saksa; jäljempänä hallintoviranomainen) ja jossa on kyse Schlömpin esittämästä elatusvelvoitetta koskevasta negatiivisesta vahvistuskanteesta (jäljempänä negatiivinen vahvistuskanne).

Unionin tuomioistuin (toinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa siviili- ja kauppaoikeuden alalla koskevan yleissopimuksen, joka allekirjoitettiin 30.10.2007 ja jonka tekeminen hyväksyttiin yhteisön puolesta 27.11.2008 tehdyllä neuvoston päätöksellä 2009/430/EY, 27 ja 30 artiklaa on tulkittava siten, että vireilläolovaikutustilanteessa ajankohta, jona on aloitettu pakollinen sovittelumenettely sovittelijaviranomaisessa Sveitsin oikeuden mukaisesti, muodostaa ajankohdan, jona asian katsotaan tulleen vireille ”tuomioistuimessa”.

Linkki asiaan C-467/16

Unionin tuomioistuimen lehdistötiedote

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments