EU:n tuomioistuimen tuomio siitä, kuuluuko sovittelijaviranomainen tuomioistuimen käsitteen alaan

28.12.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue – Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa – Tuomioistuimen toimivalta sekä tuomioiden tunnustaminen ja täytäntöönpano siviili- ja kauppaoikeuden alalla – Lugano II ‑yleissopimus – Vireilläolovaikutus – Tuomioistuimen käsite – Sveitsin oikeuden mukainen sovittelijaviranomainen, joka vastaa pääasian menettelyä edeltävästä sovittelumenettelystä

Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt  Amtsgericht Stuttgart (Stuttgartin
alioikeus, Saksa).

Ennakkoratkaisupyyntö
koskee 30.10.2007 allekirjoitetun tuomioistuimen toimivaltaa sekä
tuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa siviili- ja kauppaoikeuden
alalla koskevan yleissopimuksen (jäljempänä Lugano II ‑yleissopimus),
jonka tekeminen hyväksyttiin yhteisön puolesta 27.11.2008 tehdyllä
neuvoston päätöksellä 2009/430/EY (EUVL 2009, L 147, s. 1), 27 ja
30 artiklan tulkintaa.

Ennakkoratkaisupyyntö on esitetty asiassa, jossa kantajana on Brigitte Schlömp ja
vastaajana on Landratsamt Schwäbisch Hall (Schwäbisch Hallin alueellinen
hallintoviranomainen, Saksa; jäljempänä hallintoviranomainen) ja jossa
on kyse Schlömpin esittämästä elatusvelvoitetta koskevasta
negatiivisesta vahvistuskanteesta (jäljempänä negatiivinen
vahvistuskanne).

Unionin tuomioistuin (toinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Tuomioistuimen
toimivaltaa sekä tuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa siviili-
ja kauppaoikeuden alalla koskevan yleissopimuksen, joka
allekirjoitettiin 30.10.2007 ja jonka tekeminen hyväksyttiin yhteisön
puolesta 27.11.2008 tehdyllä neuvoston päätöksellä 2009/430/EY, 27 ja
30 artiklaa on tulkittava siten, että vireilläolovaikutustilanteessa
ajankohta, jona on aloitettu pakollinen sovittelumenettely
sovittelijaviranomaisessa Sveitsin oikeuden mukaisesti, muodostaa
ajankohdan, jona asian katsotaan tulleen vireille ”tuomioistuimessa”.

Linkki asiaan C-467/16

Unionin tuomioistuimen lehdistötiedoteJätä kommentti

  Tilaa  
Ilmoita