Eu:n tuomioistuimen tuomio avioeron tunnustamisesta

28.12.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue – Asetus (EU) N:o 1259/2010 – Tiiviimmän yhteistyön toteuttaminen avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla – Uskonnollisen tuomioistuimen kolmannessa valtiossa myöntämän avioeron tunnustaminen – Kyseisen asetuksen soveltamisala

Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt  Oberlandesgericht München (osavaltion
ylioikeus, München, Saksa).

Ennakkoratkaisupyyntö
koskee tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta avio- ja asumuseroon
sovellettavan lain alalla 20.12.2010 annetun neuvoston asetuksen (EU)
N:o 1259/2010 (EUVL 2010, L 343, s. 10) 1 ja 10 artiklan tulkintaa.

Ennakkoratkaisupyyntö on esitetty asiassa, jossa vastakkain ovat Soha Sahyouni ja Raja
Mamisch ja jossa on kyse uskonnollisen instanssin kolmannessa valtiossa
antaman avioeroa koskevan ratkaisun tunnustamisesta.

Unionin tuomioistuin (ensimmäinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Tiiviimmän
yhteistyön toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain
alalla 20.12.2010 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 1259/2010
1 artiklaa on tulkittava siten, että pääasiassa kyseessä olevan
kaltainen avioero, joka perustuu toisen aviopuolison uskonnollisessa
tuomioistuimessa antamaan yksipuoliseen ilmoitukseen, ei kuulu kyseisen
asetuksen asialliseen soveltamisalaan.

Linkki asiaan C-372/16

Unionin tuomioistuimen lehdistötiedote

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments