Apulaisoikeuskansleri: Turvapaikanhakijalla oikeus tallentaa turvapaikkapuhuttelunsa

21.12.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Viranomainen ei voi yleisesti kieltää hakijaa tallentamasta puhuttelua, jossa tämä itse on läsnä asianosaisena, sillä tallentamiskielto loukkaisi hakijan sananvapauden suojaa.

Apulaisoikeuskansleri saattoi sisäministeriön ja Maahanmuuttoviraston
tietoon näkemyksensä, että turvapaikkapuhuttelun tallentaminen nauhalle
kuuluu hakijan sananvapauteen eikä sitä voida tällä hetkellä voimassa
olevan lain nojalla kieltää. Hän pyysi ministeriötä ilmoittamaan
maaliskuun 2018 loppuun mennessä, ovatko ministeriö ja virasto
arvioineet uudelleen turvapaikkapuhutteluiden tallentamiskäytäntöjä.

Maahanmuuttovirasto oli ilmoittanut kantelijalle, joka aikoi ryhtyä
toimimaan turvapaikanhakijoiden avustajana, ettei turvapaikkapuhuttelun
tallentaminen äänen tai kuvan muodossa ole sallittua.
Maahanmuuttovirasto huolehtii itse puhuttelun tallentamisesta, ja hakija
tai hänen avustajansa voi pyytää tallenteen itselleen. Sisäministeriö
tuki lausunnossaan Maahanmuuttoviraston kantaa, ettei videotallentaminen
ole perusteltua. Ministeriö katsoi muun ohessa, että videotallennus voi
häiritä puhuttelua ja lisätä työvaiheita, ja että huomioon tulisi ottaa
myös se, miten tallennetta käytettäisiin.

Apulaisoikeuskansleri oli eri mieltä Maahanmuuttoviraston
tulkinnasta, jonka mukaan oikeus tallentaa turvapaikkapuhuttelu kuuluisi
vain Maahanmuuttovirastolle. Menettelydirektiivissä ja
ulkomaalaislaissa säädetään viranomaisen mahdollisuudesta tallentaa
puhuttelu. Säännöksissä ei kuitenkaan kielletä hakijaa itse
tallentamasta puhuttelua. Yleisen tulkintasäännön mukaisesti poikkeusta
perusoikeudesta tulee tulkita supistavasti. Viranomainen ei voi
yleisesti kieltää hakijaa tallentamasta puhuttelua, jossa tämä itse on
läsnä asianosaisena, sillä tallentamiskielto loukkaisi hakijan
sananvapauden suojaa. Apulaisoikeuskansleri totesi, että sananvapauden
ja muiden perusoikeuksien rajoitusten tulee perustua eduskuntalakiin ja
olla tarkkarajaisia ja riittävän täsmällisesti määriteltyjä ja että
rajoitusperusteiden tulee olla perusoikeusjärjestelmän kannalta
hyväksyttäviä ja painavan yhteiskunnallisen tarpeen vaatimia.

Apulaisoikeuskansleri totesi lisäksi, että pelkästään
turvapaikkapuhuttelun tallentaminen ei merkitse yksittäisen
viranhaltijan yksityisyydensuojan loukkaamista. Puhuttelun tallennus
kohdistuu puhuttelutilaisuuden olosuhteisiin yleisesti eikä erityisesti
viranhaltijan henkilöön, millä on merkitystä arvioinnissa. On
oikeudellisesti eri asia, mikäli tallenne luovutetaan ulkopuoliselle
luvattomasti. Tällöin hakija tai avustaja voi syyllistyä jopa rikokseen.
Tämä arvioidaan kuitenkin jälkikäteen.

Turvapaikanhakijan tulisi saada tallentaa turvapaikkapuhuttelunsa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments