Ampumaseuran puhvettitoiminta oli verovapaata toimintaa

20.12.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2017:191

Elinkeinotulon verotus – Yleishyödyllinen yhteisö – Elinkeinotulo – Säännöissä tarkoitettu toiminta

Yleishyödyllisen yhdistyksen
sääntöjen mukaisena tarkoituksena oli edistää urheiluammunnan
harrastusta seuran toiminta-alueella siten, että mahdollisimman monella
olisi mahdollisuus harrastaa sitä edellytystensä ja tarpeidensa
mukaisesti. Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura ylläpiti
ampumaurheilukeskusta ja muun ohella tarjosi seuran jäsenille ja
ulkopuolisille tahoille harjoitustoimintaa seuran ylläpitämällä
ulkoampumaradalla. Annetun ennakkoratkaisun mukaan seuran
harjoitustoiminnan ja sen yhteydessä harjoitettavan puhvettitoiminnan
tulot, joista oli kyse korkeimmassa hallinto-oikeudessa, olivat seuran
veronalaista elinkeinotuloa.

Korkein hallinto-oikeus
kumosi annetun ennakkoratkaisun valituksenalaiselta osin katsoen, että
harjoitustoiminta oli seuran jäseniin kohdistuvaa seuran
yleishyödyllistä tarkoitusta välittömästi toteuttavaa toimintaa.
Tällaisesta toiminnasta saatua tuloa ei ollut pidettävä tuloverolaissa
tarkoitettuna elinkeinotoimintana silloinkaan, vaikka harjoittelusta oli
erikseen veloitettu jäseniä. Harjoitustoiminnasta saatu tulo oli seuran
verovapaata tuloa siltäkin osin, kun toimintaan osallistui seuran
ulkopuolisia tahoja, koska harjoitustoiminnan katsottiin liittyvän
läheisesti seuran yleishyödyllisen tarkoituksen toteuttamiseen.
Merkitystä ei ollut sillä, että toiminnasta oli kertynyt ylijäämää,
koska annetun selvityksen mukaan toiminnasta kertyneillä tuloilla
pyrittiin kattamaan muuttuvien kulujen lisäksi ampumaradan kiinteitä
kuluja sekä investointi- ja huoltokuluja. Asiassa ei ollut näytetty,
että harjoitustoimintaan olisi kohdistunut kilpailua elinkeinotoimintaa
harjoittavien yritysten taholta.

Harjoitustoiminnan
yhteydessä harjoitetun puhvettitoiminnan katsottiin myös liittyvän
läheisesti seuran yleishyödylliseen toimintaan, kun huomioitiin
puhvettitoiminnan laatu ja laajuus sekä puhvetin sijainti ja
aukioloajat.

Ennakkoratkaisu.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments