Tarkkailuhaalareiden käytöstä vankilassa 2.000 euron korvaus

16.11.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

HelHO:2017:13

Tarkkailuhaalarin käyttö
Vahingonkorvaus
Euroopan ihmisoikeussopimus
Yksityiselämän kunnioittaminen
Perustuslaki
Oikeus henkilökohtaiseen koskemattomuuteen

A oli suorittaessaan
vankeusrangaistusta Helsingin vankilassa vuonna 2012 ollut
eristämistarkkailussa perhetapaamisen jälkeen ja joutunut käyttämään
niin kutsuttua tarkkailuhaalaria noin neljäntoista tunnin ajan. A vaati
korvausta tarkkailuhaalarin käytöstä aiheutuneesta kärsimyksestä. A:n
mukaan hänen Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklassa turvattua
oikeuttaan yksityiselämän kunnioittamiseen ja perustuslain 7 §:ssä
turvattua oikeuttaan henkilökohtaiseen vapauteen oli loukattu, kun hänen
henkilökohtaiseen koskemattomuuteensa oli puututtu ilman laissa
säädettyä perustetta.

Hovioikeus katsoi, että tarkkailuhaalarin
käyttö ilman laissa säädettyä perustetta oli loukannut Euroopan
ihmisoikeussopimuksessa turvattua yksityiselämän kunnioitusta
perustuslaissa turvattua oikeutta henkilökohtaiseen koskemattomuuteen.
Loukkaus ei myöskään ollut vähäinen. Valtio tuomittiin korvaamaan A:lle
aiheutuneesta kärsimyksestä 2.000 euroa.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments