Rangaistus jätettiin tuomitsematta luottamusmiehen perusteettoman irtisanomisen johdosta

14.11.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

HelHO:2017:12

Työntekijöiden edustajan oikeuksien loukkaaminen

A oli työnantajan edustajana irtisanonut luottamusmiehen työntekijän
henkilöön liittyvällä irtisanomisperusteella. Ennen irtisanomista A ei ollut
varmistautunut henkilökohtaisten irtisanomisperusteiden olemassaolosta eikä
hankkinut enemmistön suostumusta niiltä työntekijöiltä, joita luottamusmies oli
edustanut. Irtisanominen oli näin ollen tapahtunut ilman laissa säädettyä ja
työehtosopimuksessa määrättyä perustetta. Hovioikeus katsoi A:n syyllistyneen
käräjäoikeuden hänen syykseen lukemaan työntekijöiden edustajan oikeuksien
loukkaamiseen. Rikosta voitiin kuitenkin pitää tekoon ja tekijään liittyvistä
erityisistä syistä anteeksiannettavaan tekoon rinnastettavana, ja A jätettiin
rangaistukseen tuomitsematta.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments