OM: Junamatkustajien oikeuksia ehdotetaan parannettaviksi EU:ssa

9.11.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle tiedoksi komission syyskuussa tekemän ehdotuksen uudeksi EU:n asetukseksi rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Asetus korvaisi toteutuessaan voimassa
olevan vuonna 2007 annetun EU:n ns. rautatievastuuasetuksen. Tavoitteena
on päivittää asetuksen säännökset vastaamaan toimintaympäristössä ja
unionilainsäädännössä tapahtuneita muutoksia, kun rautatiemarkkinat on
avattu kilpailulle.

Ehdotus sisältää joukon tarkistuksia voimassa
olevaan asetukseen. Merkittävimmät niistä liittyvät soveltamisalaa
koskevien poikkeusmahdollisuuksien supistamiseen sekä vammaisten ja
liikuntarajoitteisten henkilöiden oikeuksien parantamiseen. Asetus
sisältää uutena säännöksenä kiellon syrjiä hinnoittelussa matkustajan
kansalaisuuden tai asuinpaikan perusteella. Matkustajien tiedonsaantia
matkasta ja oikeuksistaan mm. matkaketjutilanteessa parannettaisiin.

Valtioneuvosto katsoo, että vaikka Suomen
näkökulmasta nykyisen asetuksen säännöksissä ei ole ollut merkittäviä
puutteita, voidaan asetuksen uudistamista pitää perusteltuna
matkustajansuojan EU:n jäsenvaltioissa ja rautatieyritysten
tasapuolisten kilpailuedellytysten edistämiseksi. Moniin yksittäisiin
säännöksiin liittyy seikkoja, joita on jatkoneuvottelujen kuluessa vielä
selvitettävä. 

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments