Murhahanke ei ollut edennyt rangaistavan valmistelun asteelle

1.11.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

VaaHO:2017:7

Törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelu

Hovioikeudessa on kysymys siitä, onko B
D:n murhan tekemistä varten palkannut tai muuten yllyttänyt C:tä
mainitun rikoksen tekemiseen. Keskeinen kysymys asiassa on se, mitä
yllytyksellä tarkoitetaan valmistelurikoksen yhteydessä ja onko B
menetellyt niin. Tunnusmerkistön täyttymistä arvioitaessa merkitystä on
myös rikoksen toteuttamista koskevalla vaaralla.
***

… hovioikeus katsoo, että B on
vetäytynyt ajatellusta teosta, jonka tarkemmasta tekotavasta,
ajankohdasta, palkkion maksatuksesta tai muistakaan yksityiskohdista ei
ollut videotallenteen mukaan edes keskusteltu B:n ja C:n kesken.

Rangaistussäännöstä
ei sovelleta, milloin vaara rikoksen toteuttamisesta on ollut muista
kuin satunnaisista syistä vähäinen. B on jo keskustelun loppupuolella
vetäytynyt hankkeesta ja seuraavien päivien aikana kieltänyt tapahtuman.
Rikoksen toteuttamisen aikataulu ja palkkion maksamisen yksityiskohdat
ovat jääneet sopimatta. B:n viestien perusteella C:lle on tullut
selväksi, että palkkiota ei tultaisi maksamaan.

Hovioikeus katsoo,
että B ei ole palkannut C:tä murhan tekemiseen. B:n käytöksestä
ilmenevä yllytys murhan tekemiseen on laadultaan sellaista, että vaara
rikoksen toteuttamisesta on ollut muista kuin satunnaisista syistä
vähäinen. Joka tapauksessa B on vetäytymällä ajatellusta murhasta ja
kieltäytymällä palkkion maksamisesta vapaaehtoisesti luopunut rikoksen
valmistelusta ja poistanut oman toimintansa merkityksen rikoksen
valmistelussa. Syyte B:tä vastaan on siten hylättävä.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments