Liiketoimintakieltoa tehostetaan

16.11.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Liiketoimintakieltoa koskevan lain soveltamisala laajenee ammattitoimintaa harjoittaviin yksityisiin elinkeinonharjoittajiin.

Tasavallan presidentin on tarkoitus
vahvistaa muutos tulemaan voimaan 15. tammikuuta 2018.

Nykyisin
liiketoimintakieltoon voidaan määrätä vain liiketoimintaa harjoittava
yksityinen elinkeinonharjoittaja. Liike- ja ammattitoiminnan
harjoittajien kohtelun yhdenmukaistaminen perustuu muun muassa siihen,
että vastaavanlainen uudistus on aiemmin tehty kirjanpitolakiin.

Lakia
uudistetaan myös niin, että liiketoimintakiellon määräämisen perusteena
ei jatkossa voi olla lakisääteisten velvollisuuksien olennainen
laiminlyöminen, jos laiminlyönti johtuu pelkästään maksukyvyttömyydestä
eli yritystoiminnan muuttumisesta kannattamattomaksi.  

Syyttäjän
lisäksi myös mm. vero-, tulli-, ulosotto- ja palkkaturvaviranomaisille
annetaan oikeus pyytää liiketoimintakiellon edellytysten tutkintaa
poliisilta tai tulliviranomaiselta. Oikeus tutkintapyynnön tekemiseen
annetaan myös konkurssipesän hoitajalle. Tutkinta koskee tilanteita,
joissa on kyse liiketoimintaan liittyvien lakisääteisten
velvollisuuksien olennaisesta laiminlyönnistä, mutta joissa ei ole
syyllistytty rikolliseen menettelyyn.

Lisäksi laajennetaan esitutkintaviranomaisen ja syyttäjän oikeutta saada tietoja päättyneistä liiketoimintakielloista.

Muutoksilla
parannetaan viranomaisten mahdollisuuksia osaltaan puuttua
elinkeinotoimintaan liittyvien lakisääteisten velvollisuuksien
olennaisiin laiminlyönteihin. Uudistukset liittyvät harmaan talouden ja
talousrikollisuuden torjuntaan.

Liiketoimintakieltoa tehostetaan

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments