KHO hakee ennakkoratkaisua unionin tuomioistuimelta suden rauhoitusta koskevassa asiassa

28.11.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ovatko metsästyslaissa ja luontodirektiivissä säädetyt edellytykset suden rauhoituksesta poikkeamiselle täyttyneet?

Korkeimmassa
hallinto-oikeudessa on luonnonsuojeluyhdistyksen valituksesta
ratkaistavana kysymys siitä, ovatko metsästyslaissa ja
luontodirektiivissä säädetyt edellytykset suden rauhoituksesta
poikkeamiselle täyttyneet. Kysymys on tapauksista, joissa kahdella
erillisellä poikkeusluvalla oli sallittu yhteensä seitsemän suden
tappaminen Pohjois-Savossa.

Välipäätöksessään korkein hallinto-oikeus päätti pyytää unionin tuomioistuimelta ennakkoratkaisua asiassa.

Ennakkoratkaisujärjestelmän merkitys

Euroopan unionin oikeusjärjestelmässä unionin tuomioistuimella on
yksinomainen toimivalta vahvistaa unionin oikeuden oikea, yhdenmukainen
tulkinta. Kansallinen tuomioistuin voi pyytää unionin tuomioistuimelta
ennakkoratkaisun unionin oikeuden tulkinnasta tai pätevyydestä.

• Unionin tuomioistuimen ratkaisun saatuaan kansallinen tuomioistuin
jatkaa asian käsittelyä. Kansallinen tuomioistuin ratkaisee asian
lopullisesti ja soveltaa unionin oikeuden tulkinnan osalta
ennakkoratkaisua sitovana, oikeusneuvos Kari Kuusiniemi korkeimmasta hallinto-oikeudesta painottaa.

Ylimmillä tuomioistuimilla, joiden päätöksiin ei kansallisen
lainsäädännön mukaan saa hakea muutosta, on velvollisuus saattaa kysymys
unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi. Näin silloin, kun kysymys
asiassa sovellettavana olevan unionin oikeuden säännöksen oikeasta
tulkinnasta ei ole selvä tai aiemmalla ennakkoratkaisulla selvitetty.
Suomessa tällaisia tuomioistuimia ovat korkein hallinto-oikeus ja
korkein oikeus.

Ratkaistavana mm. salametsästyksen estäminen

Pohjois-Savon tapauksissa korkein hallinto-oikeus pyytää unionin
tuomioistuimen kantaa EU:n luontodirektiivin poikkeamisartiklan
tulkinnasta.

• Kysymys on siitä, onko ns. kannanhoidollinen metsästys direktiivin
mukaan mahdollista, kuinka vaatimusta suden suotuisan suojelutason
vaatimuksesta on tulkittava ja onko tappamiselle vaihtoehtoja,
oikeusneuvos Kari Kuusiniemi sanoo.

Pohjois-Savon tapauksissa ovat nousseet erityisesti esiin susien
aiheuttama turvattomuuden tunne ja pyrkimys ehkäistä salametsästystä
kannanhoidollisten poikkeuslupien avulla.  

KHO hakee ennakkoratkaisua unionin tuomioistuimelta suden rauhoitusta koskevassa asiassa

»
KHO 2017:182

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments