Käräjätuomarille ja syyttäjälle huomautukset. Syytetty suoritti 20 tuntia liikaa yhdyskuntapalvelua.

17.11.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Syyttäjä vaati ja tuomari tuomitsi ehdollisen rangaistuksen täytäntöönpantavaksi ilman laillista perustetta.

Apulaisoikeuskansleri antoi huomautukset käräjätuomarille ja
kihlakunnansyyttäjälle. Hän totesi molempien rikkoneen
virkavelvollisuutensa, kun syyttäjä oli vaatinut ja käräjätuomari
määrännyt ehdollisen vankeusrangaistuksen pantavaksi täytäntöön ilman
rikoslain mukaisia perusteita. Apulaisoikeuskansleri arvioi syyttäjän
menettelyn olosuhteet huomioon ottaen vähäiseksi, joten
tuottamuksellisen virkavelvollisuuden rikkomisen tunnusmerkistö ei
täyttynyt. Käräjätuomarin hän sitä vastoin katsoi syyllistyneen
tuottamukselliseen virkavelvollisuuden rikkomiseen.

Käräjätuomari oli syyttäjän vaatimuksen mukaisesti tuominnut
vastaajan kahdesta rikoksesta ja määrännyt aiemmin tuomitun ehdollisen
vankeusrangaistuksen täytäntöönpantavaksi. Hän määräsi teoista yhteisen
kolmen kuukauden vankeusrangaistuksen, jonka hän muunsi 90 tunniksi
yhdyskuntapalvelua. Käräjätuomari kuitenkin määräsi aiemman ehdollisen
vankeusrangaistuksen täytäntöönpantavaksi sellaisen rikoksen johdosta,
jonka vastaaja oli tehnyt ennen ehdollisen vankeusrangaistuksen koeajan
alkamista. Asia havaittiin oikeuskanslerin suorittamassa tuomioistuimien
rikostuomioiden tarkastuksessa.

Oikeuskanslerin tekemän hakemuksen myötä korkein oikeus purki tuomion
ehdollisen vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon ja yhteisen
rangaistuksen määräämisen osalta ja palautti asian käräjäoikeuteen.
Käräjäoikeus tuomitsi vastaajan kahdesta rikoksesta 70 päivän
vankeusrangaistukseen, jonka sijasta määrättiin 70 tuntia
yhdyskuntapalvelua. Vastaaja oli jo suorittanut hänelle aiemmin määrätyt
90 tuntia, joten hän oli suorittanut 20 tuntia yhdyskuntapalvelua
aiheettomasti.

Apulaisoikeuskanslerin pyynnöstä Keskusrikospoliisi suoritti
kihlakunnansyyttäjän ja käräjätuomarin menettelystä esitutkinnan ja
siirsi asian apulaisoikeuskanslerille syyteharkintaan.
Apulaisoikeuskansleri totesi sekä syyttäjän että käräjätuomarin
rikkoneen virkavelvollisuutensa. Hän totesi, että molempien menettelyt
kohdistuivat heidän virkavelvollisuuksiensa ydinalueille ja että ne
olivat omiaan vaarantamaan luottamusta lainkäyttötoiminnan
asianmukaisuuteen. Lisäksi menettelyt rikkoivat vastaajan perustuslain
mukaista oikeutta saada asia käsitellyksi asianmukaisesti.
Arvioinnissaan apulaisoikeuskansleri otti huomioon, että syyttäjän
virheellinen menettely oli ollut omiaan edesauttamaan virheellisen
ratkaisun syntymistä. Tämä ei kuitenkaan poistanut käräjätuomarin
vastuuta varmistua siitä, että syyttäjän esittämä vaatimus oli
lainmukainen. Käräjätuomari vastasi antamansa tuomion lainmukaisuudesta.

Tuottamuksellisen virkavelvollisuuden rikkomisen tunnusmerkistö
edellyttää, että teko ei ole kokonaisuutena arvioiden vähäinen.
Apulaisoikeuskansleri ei pitänyt käräjätuomarin menettelyä vähäisenä,
joten hän totesi tämän syyllistyneen tuottamukselliseen
virkavelvollisuuden rikkomiseen. Hän kuitenkin arvioi syytteen
nostamisen sijaan riittäväksi seuraamukseksi huomautuksen antamisen.
Kihlakunnansyyttäjän menettelyä apulaisoikeuskansleri sitä vastoin piti
olosuhteet huomioon ottaen vähäisenä. Näin ollen hän ei katsonut tämän
syyllistyneen tuottamukselliseen virkavelvollisuuden rikkomiseen mutta
antoi tälle kuitenkin huomautuksen lainvastaisesta menettelystä.

OKV_17_30_2015.pdf

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments