Julkisen oikeusavun laadun arviointi laajennetaan myös yksityisten avustajien hoitamiin toimeksiantoihin

7.11.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Toimeksiantojen arvioinnin avulla halutaan selvittää oikeusavun laatutaso ja antaa oikeusavustajille välineitä kehittää toiminnan laatua sekä ammattitaitoa.

Oikeusministeriö aloittaa
yksityisten oikeusavustajien hoitamien, julkisilla varoilla
kustannettavien toimeksiantojen hoidon laadun arvioinnin. Vastaavaa
laadun arviointia tehdään jo julkisten oikeusavustajien toiminnasta.

Oikeusministeriö on seurannut valtion oikeusaputoimistojen tarjoaman
julkisen oikeusavun laatua vuosittain järjestetyllä laadun
arviointitutkimuksella vuodesta 2013 lähtien. Joulukuun aikana laadun
arviointi laajenee myös yksityisten avustajien hoitamiin
toimeksiantoihin.

Oikeusapua tarjoavat oikeudenkäyntiasioissa julkiset oikeusavustajat,
asianajajat ja luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat ja muissa asioissa
pääsääntöisesti julkiset oikeusavustajat. Julkiset oikeusavustajat
työskentelevät valtion oikeusaputoimistoissa.

Toimeksiantojen arvioinnin avulla halutaan selvittää oikeusavun
laatutaso ja antaa oikeusavustajille välineitä kehittää toiminnan laatua
sekä ammattitaitoa. Laatua arvioidaan oikeusavustajan itsearvioinnilla
ja asiakaskyselyllä.

Arvioinnissa mitataan asiakkaiden luottamusta oikeusapuun,
asianosaisten kohtelua, asian käsittelyn tehokkuutta ja kustannusten
kohtuullisuutta, oikeusapuasian hoitoa menettelynä sekä avustajan
osaamista ja ammattitaitoa.

Tavoitteena on, että palvelujen tuottavuuden parantamisen rinnalla pystytään tarjoamaan laadukasta oikeusapupalvelua.

Oikeusministeriö tiedottaa arvioinnin tuloksista kesällä 2018 ja tämän jälkeen säännöllisesti vuosittain.

Yksityisen oikeusavun laadun arvioinnin lisäksi vuoden 2018 alussa
käynnistyy erillinen tutkimushanke, jossa selvitetään kansalaisten ja
turvapaikanhakijoiden oikeusapupalveluiden saatavuutta ja laatua.
Tutkimus kuuluu valtioneuvoston päätöksentekoa tukevaan VN TEAS
-ohjelmaan.

 Julkisen oikeusavun laadun arviointi laajennetaan myös yksityisten avustajien hoitamiin toimeksiantoihin

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments