Jari Aarnion ylimääräinen muutoksenhaku vapaudenmenetysajan vähentämisestä hylättiin

14.11.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2017:79

Ylimääräinen muutoksenhaku
Rangaistuksen määrääminen – Vapaudenmenetysajan vähentäminen

A oli ollut tutkintavankina häneen
kohdistettujen rikosepäilyjen ja sittemmin syytteiden vuoksi
rikosasioissa, joiden käsitteleminen tuomioistuimessa oli erotettu
kahteen eri oikeudenkäyntiin. Ensin käsitellyssä asiassa hovioikeus oli
A:n vankeusrangaistukseen tuomitessaan vähentänyt rangaistuksesta
rikoslain 6 luvun 13 §:n 2 momentin nojalla paitsi ajan, jonka A oli
ollut tämän asian vuoksi vangittuna, myös ajan, jonka A oli ollut
vapautensa menettäneenä samaan asiakokonaisuuteen liittyneen, tuolloin
vielä käräjäoikeudessa käsiteltävänä olleen toisen rikosasian vuoksi.
Sittemmin A tuomittiin käräjäoikeudessa vankeusrangaistukseen myös
toisessa asiassa.

Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä
perusteilla katsottiin, ettei vapaudenmenetysajan vähentämisessä ollut
hovioikeudessa tapahtunut oikeudenkäyntivirhettä eikä tuomio perustunut
ilmeisesti väärään lain soveltamiseen. A:n ylimääräinen muutoksenhakemus
hylättiin.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments