Itsekriminointisuoja ei vapauttanut vastuusta prosessipetoksesta

1.11.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2017:78

Petos – Törkeä petos
Oikeudenkäyntimenettely – Todistelu – Asianosaisen kuulustelu
Itsekriminointisuoja

A:ta oli kuultu käräjäoikeudessa
takaisinsaantia konkurssipesään koskevan asian pääkäsittelyssä
vastaajayhtiön edustajana henkilökohtaisesti todistelutarkoituksessa ja
toisessa vastaavassa asiassa asianosaisena henkilökohtaisesti
todistelutarkoituksessa. Ennen kuulemistaan näissä oikeudenkäynneissä
A:ta oli kuultu rikoksesta epäiltynä velallisen rikoksia koskevassa
esitutkinnassa, joka liittyi takaisinsaantioikeudenkäyntien kohteena
oleviin toimiin. A:lle vaadittiin rangaistusta törkeästä petoksesta ja
petoksesta, koska hän oli hankkiakseen edustamalleen yhtiölle ja
itselleen oikeudetonta taloudellista hyötyä erehdyttänyt käräjäoikeutta
kertomalla todistelutarkoituksessa henkilökohtaisesti kuultuna
totuudenvastaisesti takaisinsaantikanteiden perusteita koskevista
seikoista, aiheuttaen menettelyllään kanteiden hylkäämisen ja siten
kantajalle vahinkoa.

Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä
perusteilla katsottiin, ettei A:n itsekriminointisuojaa ollut loukattu.
Syytteitä törkeästä petoksesta ja petoksesta ei ollut hylättävä
itsekriminointisuojaa koskevalla perusteella. Ks. KKO:2015:6

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments