Helsingin hovioikeus asetti kaksi kuulustelukertomusta hyödyntämiskieltoon Jari Aarnion asiassa

16.11.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Toiseen kuulusteluun henkilö oli viety yllättäen hänelle tarjotun lounaan jälkeen. Toisessa kuulusteltavan avustaja oli alkoholin vaikutuksen alaisena.

Hovioikeus on tänään antanut Jari Aarniota ja eräitä muita vastaajia koskevassa ns. tynnyrijutussa (R 17/750) erillisen ratkaisun siitä, voidaanko yhden vastaajan esitutkinnassa antamaa kertomusta käyttää todisteena asiassa. Tämä vastaaja (ei Jari Aarnio) on katsonut, että esitutkinnan puutteiden takia esitutkintakertomus ei kelvannut todisteeksi. Käräjäoikeudessa vaatimus hyödyntämiskiellosta
oli hylätty. Syyttäjät ovat vastustaneet vaatimusta.
Hovioikeus katsoi, että mainitun vastaajan kuulusteluissa ei ollut menetelty kaikilta osin esitutkintalain mukaisesti. Kuulustelijana toiminut poliisi oli ollut esteellinen suorittamaan kuulusteluja hänen ja kuulusteltavan välille syntyneen tavanomaisesta poikkeavan suhteen vuoksi. Nämä seikat puolsivat esitutkintakertomusten asettamista hyödyntämiskieltoon. Toisaalta hyödyntämiskieltoa vastaan puhui muun muassa asian selvittämisintressi. Kokonaisuutena arvioiden
hovioikeus katsoi, että esitutkinnan puutteet eivät olleet niin vakavia, että vastaajan kaikki kuulustelukertomukset tulisi asettaa hyödyntämiskieltoon. Kahden kuulustelun osalta hovioikeus kuitenkin päätyi hyödyntämiskiellon asettamiseen. Kuulusteluun 24.9.2015 johtaneet olosuhteet olivat poikkeuksellisia. Kuulustelua oli edeltänyt kuulustelijan tarjoama yhteinen ravintolalounas
alkoholijuomineen. Lounaalla oli keskusteltu tutkittavasta asiasta. Tämän jälkeen vastaaja oli viety yllättäen kuulusteluun. Kuulustelija ei myöskään ollut huolehtinut siitä, että vastaajan oikeus avustajaan olisi tosiasiallisesti toteutunut.
Kuulustelussa 6.4.2015 vastaajan puolustaja oli ollut alkoholin vaikutuksen alaisena ja siten kykenemätön huolehtimaan asianmukaisesti puolustajan tehtävästä. Kuulustelija oli tästä huolimatta jatkanut kuulustelua.

Hovioikeudne tiedote_hyodyntamiskiellosta_ns_tynnyrijutussa.pdf

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments