EU:n tuomioistuimen tuomio moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavasta vakuutuksesta

28.11.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettava pakollinen vakuutus – Direktiivi 72/166/ETY – 3 artiklan 1 kohta – Käsite ”ajoneuvojen käyttö” – Maatilalla tapahtunut onnettomuus – Onnettomuus, johon oli osallisena paikallaan oleva traktori, jonka moottori oli käynnissä kasvinsuojeluaineen sumuttamiseen tarkoitetun pumpun käyttämiseksi

Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt  Tribunal da Relação de Guimarães
(Guimarãesin ylioikeus, Portugali).

Ennakkoratkaisupyyntö
koskee moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavaa
vakuutusta ja vakuuttamisvelvollisuuden voimaansaattamista koskevan
jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 24.4.1972 annetun neuvoston
direktiivin 72/166/ETY (EYVL 1972, L 103, s. 1; jäljempänä ensimmäinen
direktiivi) 3 artiklan 1 kohdan tulkintaa.

Ennakkoratkaisupyyntö on esitetty asiassa, jossa kantajina ovat Isabel Maria Pinheiro
Vieira Rodrigues de Andrade ja Fausto da Silva Rodrigues de Andrade
(jäljempänä yhdessä pariskunta Rodrigues de Andrade) ja vastaajina ovat
José Manuel Proença Salvador, Crédito Agrícola Seguros – Companhia de
Seguros de Ramos Reais SA (aiemmin Rural Seguros – Companhia de Seguros
SA, jäljempänä CA Seguros) ja Jorge Oliveira Pinto ja jossa on kyse
siitä, että pariskunta Rodrigues de Andrade on velvoitettu maksamaan
korvaus José Manuel Proença Salvadorin kärsimästä vahingosta, joka
johtuu hänen puolisonsa kuolemasta onnettomuudessa, johon oli osallisena
traktori ja joka tapahtui maatilalla, jolla hänen puolisonsa
työskenteli.

Unionin tuomioistuin (suuri jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Moottoriajoneuvojen
käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavaa vakuutusta ja
vakuuttamisvelvollisuuden voimaansaattamista koskevan jäsenvaltioiden
lainsäädännön lähentämisestä 24.4.1972 annetun neuvoston direktiivin
72/166/ETY 3 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, ettei siinä
tarkoitetun käsitteen ”ajoneuvojen käyttö” piiriin kuulu tilanne, jossa
maataloustraktori oli osallisena onnettomuudessa, kun traktorin
pääasiallisena tehtävänä ei tämän onnettomuuden sattuessa ollut sen
käyttäminen liikennevälineenä vaan se, että se oli työkoneena
kasvinsuojeluaineen sumuttamiseen tarkoitetun pumpun käyttämiseen
tarvittava voimanlähde.

Linkki asiaan C-514/16

Unionin tuomioistuimen lehdistötiedote

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments