Epäillyn kertomusta ei saatu käyttää näyttönä hänen puolisonsa syytteen tueksi

16.11.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

THO:2017:7

Oikeudenkäyntimenettely, Todistelu – Esitutkintakertomuksen huomioon ottaminen oikeudenkäynnissä – Hyödyntämiskielto

A:ta ja hänen aviopuolisoaan B:tä on
syytetty samoista rikoksista. Kysymys siitä, voitiinko A:n
esitutkinnassa antamaa kertomusta hyödyntää todisteena B:tä vastaan
oikeudenkäynnissä.
***

A:ta on kuultu esitutkinnassa
rikoksesta epäiltynä 13.–14.1.2016, 25.1.2016 ja 1.2.2016.
Esitutkintapöytäkirjan mukaan hänelle on kerrottu oikeudesta olla
myötävaikuttamatta sen rikoksen selvittämiseen, josta häntä on epäilty.

Esitutkintapöytäkirjassa
ei kuitenkaan ole merkintää, jonka mukaan A:lle olisi kerrottu, että
hänen puolisoaan epäillään asiassa rikoksesta ja että hänellä on oikeus
olla myötävaikuttamatta tämän rikoksen selvittämiseen. Vaikka
esitutkintalaissa tai edellä mainitussa direktiivissä ei tätä
edellytetä, asiallisesti tämä merkitsee sitä, että A:lle ei ole kerrottu
oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 18 §:ssä tarkoitetusta oikeudesta olla
myötävaikuttamatta hänen puolisonsa syyllisyyden selvittämiseen. A ei
siten ole voinut harkita kertomuksen antamista esitutkinnassa siitä
näkökulmasta, että sitä saatetaan käyttää todisteena hänen puolisoaan
vastaan. Näin ollen A:n esitutkintakertomus on hankittu saman luvun 25
§:ssä tarkoitetulla tavalla 18 §:ssä säädetyn vaitiolo-oikeuden
vastaisesti, eikä sitä voida ottaa vastaan todisteena.

Käräjäoikeuden hyödyntämiskiellosta antamaa päätöstä ei muuteta.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments